Artykuły

"Bezpieczni mieszkańcy promują dziedzictwo LGD Kraina Nafty"

DSC 0950

Pod taką nazwą strażacy OSP Lubatowa w dniu 18 listopada 2018 r.
o godz. 14.00 zorganizowali wydarzenie promocyjno-kulturalne kończące realizację grantu o wyżej wymienionej tematyce.

                Głównym celem wydarzenia była promocja walorów obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowanie dziedzictwa obszaru dla przyszłych pokoleń, poprzez edukację w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów kulturowych
i produktów lokalnych.

                Realizację grantu rozpoczął ogłoszony w Szkole Podstawowej
w Lubatowej konkurs tematyczny pod nazwą "Dbam o środowisko oraz zachowuję jego walory dla przyszłych pokoleń."

Pracami konkursowymi były prace plastyczne, których hasłem i celem przewodnim była ochrona dziedzictwa obszaru oraz zachowanie go dla przyszłych pokoleń. Na potrzeby konkursu OSP stworzyło regulamin, w którym opisane zostały warunki uczestnictwa oraz wszelkie niezbędne informacje.

                Wydarzenie promocyjno-kulturalne kończące realizację grantu
pn. „Bezpieczni mieszkańcy promują Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” odbyło się 18 listopada w Domu Strażaka w Lubatowej. Program wydarzenia był bogaty i nawiązujący zarówno do promowania i zachowania walorów przyrodniczych i lokalnych obszaru, jak również edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa.

Program wydarzenia obejmował:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu tematycznego pod nazwą "Dbam o środowisko oraz zachowuję jego walory dla przyszłych pokoleń" – odczytanie zwycięzców (I, II, III miejsce w trzech kategoriach wiekowych) i wręczenie im nagród, pozostałym uczestnikom wręczenie nagród za uczestnictwo
  w konkursie.
 2. Wystawę prac konkursowych.
 3. Występ Orkiestry Dętej w Lubatowej, która w ramach pierwszego naboru na Granty zakupiła instrumenty na potrzeby swojej działalności, co było elementem promocji działalności kulturalnej oraz prezentacją ich dotychczasowej twórczości.
 4. Prezentację i degustację produktów tradycyjnych i lokalnych dla osób uczestniczących w wydarzeniu.
 5. Zorganizowanie prelekcji dotyczącej ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  i kulturowego obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń. Prelekcja nawiązywała również do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych
  z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Prelekcja została przeprowadzona przez Naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krośnie brygadiera Mariusza Kozaka. Dodatkowo Przedstawiciel Nadleśnictwa Dukla Pan Robert Drajewicz przedstawił walory przyrodnicze terenu Nadleśnictwa występujące na terenie działania LGD „Kraina Nafty” oraz całego Kraju.
 6. Rozdanie 100 czujek tlenku węgla dla uczestników wydarzenia.
 7. Wspólne biesiadowanie uczestników wydarzenia.

Konkurs plastyczny, prelekcje, występ Orkiestry Dętej OSP Lubatowa oraz prezentacja produktów tradycyjnych, miało na celu wzmocnienie zainteresowania uczestników zachowywaniem i ochroną dziedzictwa naszego obszaru, przyczyniło się do promocji jego walorów, na pewno pozytywnie wpłynęło na aktywizację społeczności lokalnej i jej utożsamianie się ze swoim regionem, będzie także elementem sprzyjającym dalszemu kultywowaniu tradycji lokalnych.

Koszt realizacji grantu opiewał na kwotę 15 tys. złotych i został w całości sfinansowany ze środków LGD „Kraina Nafty”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście:

- st. bryg. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie, który to miał patronat nad całością wydarzenia,

- bryg. Mariusz Kozak - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krośnie,

- st. kpt. Piotr Szydło - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP
w Krośnie,

- Robert Drajewicz - inżynier nadzoru Nadleśnictwa Dukla,

- Pani Marlena Jakieła - przedstawiciel Biura LGD "Kraina Nafty",

- Jerzy Staroń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej,

- Jerzy Sroka - Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubatowej,

- Stanisław Zając - Prezes Towarzystwa Miłośników Lubatowej.

                Zarząd OSP składa szczególne podziękowania dla Komisji oceniającej prace plastyczne (Anna Deryniowska, Paulina Domaradzka oraz Renata Murdzek) oraz dla Pani Jolanty Zięba za koordynację składania prac.  

                Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej składa serdeczne podziękowania za przybycie wszystkim osobom uczestniczącym w imprezie promocyjno-kulturalnej podsumowującej realizację grantu i ma nadzieję, że zorganizowane wydarzenie wpłynie pozytywnie na wizerunek Jednostki i na jej zaangażowanie w rozwój dziedzictwa i bezpieczeństwa naszego obszaru .

K.SZ.

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top