Muzea strażacki

1. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Adres:
Centralne Muzeum Pożarnictwa
ul. Stadionowa
41-400 Mysłowice
Telefon: 2223 - 612 lub 2223 - 733
Fax: 2223 - 733


Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstałe 14 września 1975 roku, jest profesjonalną placówką kultury, która gromadzi, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje polskich straży pożarnych od średniowiecza po czasy współczesne. Troską Dyrektora Muzeum - brygadiera Grzegorza Sudo i jego załogi jest wszechstronne ukazanie społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży rozwoju techniki pożarniczej, dzięki której na przestrzeni wieków walka z pożarem stawała się coraz bardziej skuteczna.

Zainteresowanie zwiedzających techniką pożarniczą pełni bowiem rolę czynnika inspirującego i skłania do właściwego przestrzegania zasad bezpiecznego obchodzenia się z ogniem. Centralne Muzeum Pożarnictwa z uwagi na swój specyficzny charakter posiada niepowtarzalny urok. Zwiedzając je, można obejrzeć ponad 8500 różnego rodzaju zabytków i pamiątek, które dzięki ofiarności zawodowych i ochotniczych straży pożarnych znalazły godne dla siebie miejsce w trzech przestronnych halach wystawienniczych o powierzchni użytkowej 3547 m kwadratowych.

W Muzeum znajdują się zarówno ekspozycje stałe jak i czasowe. Do najciekawszych zabytków w kolekcji należy zaliczyć:

1. Sikawki różnych typów (konne, przenośne) w tym szczególnie cenny zabytek klasy zerowej, którym jest bogato rzeźbiona jednodźwigniowa sikawka konna zbudowana w 1717 roku przez rzemieślników włoskich na zamówienie książąt nyskich.
2. Motopompy oraz unikalną pompę parową "Jauck" z 1894 roku.
3. Samochody gaśnicze i autodrabiny w tym: pochodzący z 1906 roku "Daimler - Motoren Gesellschaft", "Magirus" z 1927 roku czy "Polski Fiat" z1938 roku.
4. Sprzęt alarmowy w skład którego wchodziły m.in. syreny, bekadła, sygnałówki, pożarowskazy oraz dzwony w tym najstarszy i jednocześnie największy z 1739 roku.
5. Ręcznie wyszywane sztandary jednostek straży pożarnych.
6. Sprzęt oświetleniowy w tym: pochodnie smołowe, latarki, lampy Davyego, agregaty oświetleniowe.
7. Armaturę wodną: łączniki, hydranty, smoki wodne, prądownice oraz niezwykle rzadko dziś spotykane wiadra skórzane i parciane z przełomu XVIII i XIX wieku.
8. Umundurowanie oraz hełmy strażackie (paradne i bojowe) obrazujące zarówno charakter ubioru strażackiego z końca XIX wieku używanego w strażach Austrii, Prusach, czy Rosji jak i XX- wieczne wzory umundurowania z większości państw europejskich jak również z innych kontynentów np. z Ameryki Południowej.
9. Uzbrojenie osobiste strażaka w tym: parciane pasy bojowe i toporki.
10. Sprzęt przeciwdymno - gazowy w tym: XIX-wieczny skórzany kaptur izolacyjny z miechem do pompowania powietrza, maski przeciwgazowe z pochłaniaczami, aparaty tlenowe plecakowe.
11. Figury oraz obrazy przedstawiające Świętego Floriana - patrona strażaków.

Ponadto w zbiorach Muzeum znajdują się liczne wydawnictwa specjalistyczne, dyplomy, fotografie, plakaty przeciwpożarowe oraz odznaczenia strażackie w tym: medal im Józefa Tuliszkowskiego i Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który placówka otrzymała w uznaniu całokształtu dokonań w swojej dwudziestoletniej historii. W bibliotece muzealnej wszyscy zainteresowani tematyką ochrony przeciwpożarowej mogą zapoznać się z bogatym zasobem książek i czasopism, a także uzyskać fachową poradę w wypadku pisania prac dyplomowych związanych z tematycznie z historią straży pożarnych na ziemiach polskich. Od 1989 roku Muzeum pełni funkcję Centralnego Ośrodka Badań Historii Pożarnictwa, w związku z czym sprawuje opiekę merytoryczną nad innymi muzeami pożarniczymi w Polsce oraz wydaje periodyk naukowy "Muzealny Rocznik Pożarniczy" będący czasopismem dla hobbystów o zasięgu ogólnopolskim.

Integralną częścią Muzeum jest Dział Historii Miasta Mysłowic, w którym prezentowane są zbiory obrazujące wielowiekowe dzieje grodu nad Przemszą. Zgromadzono tu dokumenty rady miejskiej, sztandary cechów rzemieślniczych, dawne fotografie i pocztówki z widokiem miasta, sprzęty z wyposażenia mieszkań a także pamiątki związane z walką Mysłowiczan o przyłączenie po I wojnie światowej Górnego Śląska do Polski.

Muzeum jest czynne dla zwiedzających codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 10 do 16. Kasa kończy sprzedaż biletów 30 minut przed zamknięciem ekspozycji. Zgłoszenia wycieczek krajowych i zagranicznych przyjmuje dział oświatowy tel. 2223 - 612 wewn. 32. Realizujemy także zgłoszenia listowne. Muzeum zlokalizowane jest w dzielnicy Mysłowic - Słupnej przy trasie A4 Katowice - Oświęcim. W swoim bezpośrednim sąsiedztwie posiada kompleks terenów rekreacyjno - wypoczynkowych z otwartym kąpieliskiem oraz hotelem, w którym istnieje możliwość zakwaterowania.

 

2. Muzeum w Alwerni, woj. małopolskie

Muzeum Pożarnictwa założone w 1953 r. Przez mgr Zbigniewa Gęsikowskiego, prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mieści się w budynku stanowiącym własność OSP, utrzymywane jest przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej oraz naczelnika gminy Alwernia. Zatrudnia 1 pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma statutu. Muzeum gromadzi samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, strażackie odznaczenia korporacyjne oraz dokumenty archiwalne. Dysponuje bogatą biblioteką oraz pracowniami: konserwatorską, fotograficzną i introligatorską.

 

3. Muzeum w Lidzbarku Welskim, k. Działdowa

Muzeum Pożarnictwa powstało w 1974 r. z inicjatywy działacza pożarniczego, Maksymiliana Angera. Dzięki zaangażowaniu członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i finansowym poparciu ze strony Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Olsztynie, wybudowano pawilon wystawowy oraz wiatę na sprzęt silnikowy. Muzeum gromadzi sikawki i samochody strażackie, odznaczenia, pieczęcie, sztandary, sprzęt bojowy strażaka. Podlega Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP.

 

4. Muzeum we Włocławku

Wojewódzkie Muzeum Pożarnictwa, podległe Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej, otwarto w 1978 r. Powstało z inicjatywy kpt. poż. Ryszarda Laskowskiego. Mieści się w strażnicy z 1906 r., eksponuje sprzęt pożarniczy, alarmowy, sztandary, medale i odznaki. Zatrudnia 1 pracownika. 

 

5. Muzeum w Przeworsku, woj. Podkarpackie

Muzeum, podległe zarządowi miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, mieści się w budynku dawnej powozowni pałacowej Andrzeja Lubomirskiego oraz wzniesionym w 1974 r. pawilonie wystawowym. W 1956 r., z okazji jubileuszu 60-lecia miejscowej OSP, zorganizowano okolicznościową wystawę sprzętu pożarniczego, zaś w 1974 r. otwarto muzeum w nowej siedzibie. Zatrudnia 3 pracowników.

 

6. Muzeum w Warszawie

Muzeum Historii i Techniki Pożarniczej zorganizowane zostało w 1983 r. w zrekonstruowanym budynku IV Oddziału Straży Warszawskiej przy ul. Chłodnej. Podlega Komendzie Stołecznej Straży Pożarnej, zatrudnia 2 etatowych pracowników. Gromadzi sprzęt gaśniczy, umundurowanie, odznaczenia, fotografie, wyposażenie bojowe strażaka, dokumenty i wydawnictwa. 

 

7. Muzeum w Rakoniewicach, woj. wielkopolskie

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa PTTK założono 1 II 1974 r., udostępniono zwiedzającym 24 VI 1974 r. Placówka, zatrudniająca jednego pracownika, podlega Urzędowi Gminy i Oddziałowi PTTK. Mieści się w zabytkowym budynku b. zboru ewangelickiego z 1662 r. W działach technicznym i historycznym gromadzi sikawki, motopompy, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, wyposażenie bojowe strażaka, akta ochotniczych straży pożarnych, dyplomy, zdjęcia, odznaki i medale, sztandary. 

 

8. Muzeum w Namysłowie, woj. opolskie

Muzeum Pożarnictwa przy Namysłowskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym powstało w 1950 r. z inicjatywy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Namysłowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Mieści się w zamku, podlega Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.

 

Niezależnie od wymienionych wyżej placówek muzealnych istnieją też działy pożarnicze w następujących muzeach:

- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,
- Muzeum Budownictwa Ludowego Sanoku,
- Muzeum Kultury Ludowej w Klobuszowej,
- Muzeum Etnograficznym w Toruniu,
- Muzeum Regionalnym w Złotowie,
- Muzeum Okręgowym w Siedlcach
- oddział w Kotuniu,
- Muzeum Ziemi Kobylińskiej  

Zbiory pożarnicze gromadzone są również w izbach pamiątek strażackich (potocznie również zwanych niekiedy muzeami):

- w Bralinie k. Kępna,
- Chełmie,
- Kępnie,
- Kołbucku,
- Kielcach,
- Kazimierzu Dolnym,
- Mierzynku,
-
Rudzie-Hucie,
- Olkuszu,
- Niepokalanowie,
- Puchaczowie,
- Szczuczynie,
- Kłodzku,
- Kolbuszowej,
- Łasinie,
- Łomnicy.

P
lacówki te prowadzone przez społeczników, utrzymywane przez zarządy straży, przyczyniają się do ratowania cennych niejednokrotnie zabytków pożrniczych. Przykład stanowią Paweł Frątczak z Bydgoszczy i Grzegorz Pladzyk z Gdańska, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem powiększają swe kolekcje o cenne zabytki pożarnicze.
 
 
 

ŹRÓDŁO: www.straz.gov.pl

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top