Szkolenie z podstaw ratownictwa medycznego

W dniu 6 października 2014 roku strażacy z naszej OSP spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Lubatowej w celu przeprowadzenia szkolenia podstawowego z zakresu ratownictwa medycznego. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa medycznego w społeczeństwie oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Do ćwiczeń został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Szkolenia dla strażaków OSP z podstaw ratownictwa medycznego

W dniu 26.10.2014 roku starsi i młodsi strażacy naszej jednostki uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podstawowego ratownictwa medycznego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Zarząd OSP a samo szkolenie przeprowadził Pan Rafał Jakubowicz - ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego oraz ratownik z Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Całe spotkanie było bardzo owocne a wiedza przekazana na pewno zostanie wykorzystana w działaniach ratowniczych w których będą brali udział nasi strażacy.W szkoleniu został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Spotkanie w OSIW OHP w Iwoniczu

W dniu 27 października strażacy z naszej jednostki zostali zaproszeni do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu i spotkali się z uczniami w ramach zorganizowanego tam Dnia Ratownictwa.

Całe spotkanie zostało podzielone na dwie części: 
- I część - wychowankowie OSIW OHP mogli zapoznać się ze sprzętem używanym przez strażaków w czasie działań ratowniczo-gąśniczych,
- II część - młodzież wysłuchała prelekcji na temat udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom oraz wzięła udział w szkoleniu praktycznym..

W prelekcji został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Spotkanie z uczniami W Gimnazjum Publicznym w Lubatowej

W dniu 30 października 2014 roku odbyło się w Gimnazjum Publicznym szkolenie z podstaw pierwszej pomocy medycznej. W zajęciach prowadzonych przez strażaków OSP Lubatowa uczestniczyli uczniowie II klas.Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa medycznego w społeczeństwie oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy medycznej. Do ćwiczeń został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt \"Alpy Karpatom \", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

XI Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej

asdddd2

W niedzielę 20 lipca odbył się w naszej miejscowości XI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży. Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Paweł Pernal. Strażacy z naszej jednostki zabezpieczali trasę biegu oraz brali udział w uroczystościach kościelnych.

Aby zobaczyć zdjecia - przejdź do galerii.

 

Nowy sprzęt dla OSP Lubatowa pozyskany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu „Alpy Karpatom”

 

contri

Jednostka OSP Lubatowa została doposażona w sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt strażacki i sprzęt multimedialny w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Alpy Karpatom” realizowanego ze środków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych przez Fundację Karpacką – Polska. Druhowie jednostki OSP Lubatowa napisali projekt pt.” Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i mieszkańców w Beskidzie Niskim” na łączną sumę 23 173 zł.

sprzet

Głównymi celami projektu są:

  • podniesienie poziomu zabezpieczenia przedmedycznego mieszkańców, turystów oraz osób poruszających się szlakami turystycznymi przechodzącymi przez teren gminy Iwonicz Zdrój i pobliskich okolic,
  • edukacja mieszkańców sołectwa jak i gminy, turystów oraz młodzieży szkolnej,
  • edukacja ratowników OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • zabezpieczenie imprez na terenie sołectwa i gminy np.: „Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”, „ Jarmark Dziedzictwa Kulturowego”, „Wyścigi Kolarskie”,
  • zabezpieczenie ruchu turystycznego na szlakach pieszych, rowerowych, ścieżkach spacerowych w dzień i w nocy,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości i okolic.

Pozyskany sprzęt będzie używanie nie tylko w akcjach ratowniczych, ale również
w ćwiczeniach, pokazach ratowniczych oraz prezentacjach dla uczniów wsi jak i gminy Iwonicz Zdrój.

lloga-uunia

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top