Remiza OSP

 

Szczupłość bazy lokalowej jednostki zrodziła wśród aktywnie działajęcych strażaków zamiar poprawy istniejęcego stanu. Podjęto starania o budowę nowego "Domu Strażaka", który spełniajęc podstawowe funkcje dla tego typu obiektów, tj. przechowywania w odpowiednich warunkach sprzętu pożarniczego i zapewnienia pomieszczeń na działalność statutowę OSP, spełniałby także funkcję kulturalnę, zapewniajęc mieszkańcom Lubatowej możliwość zorganizowania w nim spotkań, zabaw, wesel będęc zarazem ozdobę środowiska. Mieszkańcy Lubatowej przyjęli z aplauzem inicjatywę strażaków i włęczyli się w różny sposób (także finansowy), aby pomóc strażakom zrealizować zamiary. Na zebraniu wiejskim przeznaczono na ten cel działkę z mienia gromadzkiego.

W skład komitetu budowy weszli druhowie: Bolesław Zima, Jan Ceglarz, Henryk Stanisz, Stanisław Jakieła. Dzięki wielkiej operatywności komitetu, a szczególnie druha Bolesława Zimy, zamiary i plany szybko zostały wcielone w czyn. W 1981 roku przystępiono do gromadzenia materiałów budowlanych. Członkowie OSP, w tzw. czynie społecznym, wykonali 4 tysięce pustaków, wykopano i zalano betonem ławy fundamentowe pod budynek remizy, zgromadzono drewno i deski. Ofiarna praca strażaków zaowocowała oddaniem budynku w stanie surowym w 1982 roku. Prace budowlane zakończono w listopadzie pokryciem budynku.

Zaangażowanie i praca strażaków znalazły uznanie w środowisku, budowa szła szybko i sprawnie, na placu budowy panował porzędek widać było dobrego gospodarza. Społeczność nabierała coraz większego zaufania do strażaków.

Po zimowej przerwie w pracach budowlanych (nie było natomiast przerwy w działaniach organizacyjnych i pozyskiwaniu potrzebnych jeszcze materiałów budowlanych, a był to bardzo trudny okres kryzysu gospodarczego i stanu wojennego), w 1982 roku przystępiono do prac wykończeniowych. Prace te przebiegały także sprawnie, widać było dobre strażackie zorganizowanie.

Należy w tym miejscu wspomnieć pułkownika Tadeusza Kubita, Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie, który udzielał wszelkiej potrzebnej pomocy podczas budowy, a także pułkownika Mieczysława Prugara, Kierownika Służby Kwatermistrzowskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krośnie, za życzliwość i wielkę pomoc w zdobyciu różnych materiałów budowlanych na Dom Strażaka. Inicjatywę strażaków wspierał także mgr inż. Kazimierz Boczar, Naczelnik Gminy Iwonicz Zdrój poprzez załatwienie bardzo wielu spraw zwięzanych z budowę.

Państwowy Zakład Ubezpieczeń wsparł finansowo realizację budowy. Bardzo ważne wsparcie w środowisku strażacy otrzymali od księdza proboszcza Edwarda Kwaśnika.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośnie, w uznaniu zasług dla rozwoju województwa, nadało OSP w Lubatowej w dniu 22 maja 1984 roku odznakę honorowę Za zasługi dla województwa krośnieńskiego.

10 czerwca 1984 roku Dom Strażaka został oddany do użytku i od tego dnia zabezpiecza potrzeby ochrony przeciwpożarowej środowiska, służy także wszystkim mieszkańcom Lubatowej oraz jest świadectwem dla przyszłych pokoleń społecznego zaangażowania strażaków. W tym dniu został także przekazany w użytkowanie OSP typowy samochód pożarniczy GBA2,5116 z wyposażeniem i sprzętem łęczności radiowej (radiostację samochodowę).
Młodzież szkolna pod kierownictwem mgr Marii Fornal przygotowała na to wydarzenie okolicznościowy program artystyczny. Poświęcenia Domu Strażaka i samochodu pożarniczego dokonał nasz proboszcz ks. kan. Edward Kwaśnik, aby służba bliźniemu i niesienie pomocy w potrzebie było wielbieniem Pana Boga.

 


Budynek Remizy w stanie obecnym

 

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top