XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „O Puchar Uzdrowisk Karpackich”

100 3460W dniu 14 sierpnia 2016 r. przez teren naszej miejscowości przejeżdżał XVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „O Puchar Uzdrowisk Karpackich”. Zawody zostały rozegrane przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu i samochodów technicznych.

Start miał miejsce spod GOSiR Jedliczu o godz. 12.00 a meta około 16.00 w Rymanowie Zdroju. Trasa biegła również przez teren gminy Iwonicz Zdrój. Oprócz zmotoryzowanych sił policyjnych w zabezpieczeniu wyścigu brało udział kilkudziesięciu strażaków z naszej gminy w tym kilku strażaków z naszej jednostki. W zabezpieczeniu wykorzystano nasze pojazdy tj.: STAR 266 i Quad Polaris 500.

Zobacz zdjęcia: XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „O Puchar Uzdrowisk Karpackich”

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – KRAKÓW 2016

sdm 2016     Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to spotkanie młodych Katolików z całego świata pod przewodnictwem Ojca Św. Franciszka. W Krakowie spotyka się młodzież całego świata , to tutaj można spotkać przyszłych premierów, prezydentów, ambasadorów, wiernych małżonków, świątobliwych kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych a także prawdopodobnie przyszłych męczenników za wiarę. Spotyka się przyszłość świata.

Jest to wielkie wydarzenie rangi światowej pod względem duchowym a także ogromne przedsięwzięcie pod względem bezpieczeństwa i logistycznego zabezpieczenia przez wszystkie służby. Dla strażaków z OSP też został przewidziany „odcinek zadań”, który staraliśmy się wykonać najlepiej .

Strażacy z OSP Lubatowa ( Wiesław Kałwik, Mariusz Zima, Maciej Zima, Grzegorz Matusik i Stanisław Jakieła) zabezpieczali drogi ewakuacyjne z sektorów podczas koncelebry na krakowskich Błoniach w dniach 26 i 28 lipca 2016. Była to także dla nas kolejna „szkoła” doświadczeń i współdziałania z innymi służbami a zarazem „egzamin” przed młodymi z całego świata z naszego profesjonalizmu i kultury osobistej.

Te doświadczenia dla nas pozostawią także niezapomniany ślad w naszej pamięci.

                                                                                                                                                                                      SJ

Zobacz zdjęcia: ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – KRAKÓW 2016

XIII Bieg Szlakiem Partyzantów w Lubatowej

bieg szlakiem partyzantowW dniu 24 lipca 2016 roku odbył się XIII „Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej”. OSP Lubatowa koljny raz uczestniczyła w zabezpieczeniu tych zawodów. Trasa biegu (ok. 8 km) prowadzi od miejsca mordu partyzantów w lesie Grabińskim do pomnika przy kościele parafialnym w Lubatowej. W biegu czestniczyło ponad 170 zawodników. Impreza z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Naszym zadaniem było zabezpieczenie trasy biegu, kierowanie ruchem drogowym oraz orgaznizacja punktów pomocy przedmedycznej. Celem biegu było uczczenie Pamięci Pomordowanych w Lesie Grabińskim.

 

Zobacz zdjęcia: XIII Bieg Szlakiem Partyzantów w Lubatowej

Quad Polaris 500 o nr rejestracyjnym RKR CG98 na wyposażeniu OSP Lubatowa

swiecenia quada

Staraniem prezesa OSP Lubatowa dh Stanisława Jakieła w listopadzie 2015 r. został pozyskany bezpłatnie z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu używany quad Polaris 500. Pojazd wymagał remontu i dostosowania go do wymogów użytkowania przez jednostki straży pożarnej. Remontu dokonali strażacy z naszej jednostki byli to druhowie: Maciej Zima, Wiesław Kałwik, Zdzisław Zając, Karol Zygmunt.

Koszty remontu, przeglądu technicznego, rejestracji i ubezpieczenia pojazdu zostały pokryte z budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej.

Na chwilę obecną quad może przewozić dwóch strażaków ratowników, na wyposażeniu posiada torbę ratowniczą R0 ( do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej) dwie tłumice do gaszenia pożarów suchych traw oraz radiowe środki łączności.

Zaletą tego pojazdu jest możliwość dojazdu do miejsc w terenie, gdzie nie mają możliwości dotrzeć inne pojazdy używane przez jednostki straży pożarnej z terenu naszej gminy.

W najbliższej przyszłości zamierzamy doposażyć go w odpowiedni osprzęt do przewozu innego sprzętu używanego do działań ratowniczo – gaśniczych a także do transportu osób poszkodowanych.

     Strażacy z OSP Lubatowa składają podziękowanie Panu mgr inż. Zbigniewowi Żywcowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dukla za wsparcie finansowe zakupu urządzenia modulacyjnego do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz tłumic teleskopowych na wyposażenie quada.

     W dniu 12 lipca 2016r nasz quad otrzymał numery operacyjne 347R53 i został wprowadzony do bazy sił i środków, czyli wszedł na służbę w naszej jednostce OSP.

     Życzymy aby ten pojazd służył dobrze nam strażakom i mieszkańcom naszej Gminy.

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                   SJ

Zobacz zdjęcia: Quad Polaris

Msza Św. za pomordowanych spoczywających pod pomnikiem w Lubatowej

masza pomnik   W dniu 24 lipca 2016 o godz 10:30 w Kościele w Lubatowej była sprawowana Msza Św. za pomordowanych członków ruchu oporu w 1944 r w lesie Grabińskim.

     Po Mszy Św cała wspólnota parafialna udała się pod pomnik na wspólną modlitwę za spoczywających w mogile pod pomnikiem a także za wszystkich naszych Rodaków co stracili życie podczas II wojny Światowej

     Na zakończenie złożono wieńce pod pomnikiem od władz samorządowych, rodzin pomordowanych, strażaków OSP i mieszkańców Lubatowej.

     W uroczystościach uczestniczyła Kompania z pocztem sztandarowym i Nasza orkiestra.

SJ

Zobacz zdjęcia: Msza Święta za pomordowanych spoczywających pod pomnikiem w Lubatowej

Ćwiczenia w Jaśliskach

sssssssssDawno nie widzieliśmy tak realistycznych ćwiczeń jednostek OSP. Palił się dom ludowy, doszło do zderzenia dwóch pojazdów i pożaru jednego z nich. W czerwcowe popołudnie w Jaśliskach, spokój mieszkańców zakłóciła syrena. Z domu ludowego zaczął wydobywać się dym. Od razu zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej. Na miejscu okazało się, że w środku przebywają 3 osoby, w tym 1 dziecko. Strażacy natychmiast rozwinęli linie gaśnicze i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Wyposażeni w aparaty dróg oddechowych, w sile 2 rot (rota - 2 strażaków) weszli do budynku. Po sprawdzeniu parteru udali się na 1. piętro.
Największą trudnością podczas prowadzenia akcji było ogromne zadymienie - widoczność wynosiła max. 0,5 metra. Po wyniesieniu poszkodowanych przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ostatnim elementem ukończenia tego epizodu było oddymienie pomieszczeń.
Kolejnym etapem ćwiczeń był wypadek samochodowy. Do wyciągnięcia poszkodowanych użyto narzędzi hydraulicznych. Po kilku minutach rozcinania samochodów, ranni zostali wyciągnięci i przetransportowani do karetek pogotowia. Najbardziej widowiskową częścią tego popołudnia był pożar samochodu, który został bardzo obficie zalany wodą i pianą.
Cele ćwiczeń zostały osiągnięte. Jednostki OSP: Jasliśka, Lubatowa, Przysietnica, Dukla, Posada Jaśliska będą teraz współdziałać ze sobą jeszcze bardziej profesjonalnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Koordynatorem ćwiczeń był st. kpt. Krzysztof Szczęsny, na co dzień zastępca dowódcy III zmiany w KM PSP Krosno, a dowódcą ćwiczeń był dh Piotr Urban - Prezes ZOG ZOSP RP w Jaśliskach. Ćwiczenia były obserwowane przez oficerów Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.
                                                                                                                                                   www.krosno112.pl

Zobacz zdjęcia: Ćwiczenia w Jaśliskach

 

Dzień Dziecka w Jasionce

jasionka dzien dzieckaW dniu 12 czerwca członkowie naszej jednostki uczestniczyli gościnnie w obchodach Dnia Dziecka w sąsiedniej Jasionce. Słoneczna niedziela spowodowała, że na obchody Dnia Dziecka, które były organizowane na stadionie sportowym przybyło wiele mieszkańców wsi Jasionka wraz ze swoimi dziećmi.
Na początku były występy artystyczne dzieci. Następnie dla dzieci szkolnych nauczyciele i strażacy przygotowali wiele atrakcji na terenie stadionu. Doping kolegów i koleżanek z klas w chwili startu ich drużyny w różnych konkurencjach dodawał zawodnikom skrzydeł do wesołej i sportowej rywalizacji. Dzięki strażackiemu torowi przeszkód uczniowie uczyli się wspólnej pracy i pomagania sobie nawzajem. Nasi strażacy przygotowali również niewielki pokaz ratownictwa medycznego z użyciem fantomów.

                Na końcu wszyscy strażacy zrobili pokaz gaszenia pożaru samochodu z użyciem węży pożarniczych i armatury wodnej. Oczywiście na samym końcu nie mogło zabraknąć przejażdżki naszym quadem, z której to przejażdżki skorzystały najmłodsze dzieci z Jasionki.

Zobacz zdjęcia: Dzień Dziecka w Jasionce

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Iwoniczu Zdroju

zjazd gminnyW dniu 11.06.2016 r. w Iwoniczu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Iwoniczu Zdroju. Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności ustępującego Zarządu oraz wybór nowych władz związku szczebla gminnego. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele i delegaci z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Iwonicz Zdrój. W zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych Gminy Iwonicz Zdrój z Burmistrzem Witoldem Kocajem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Józefem Sowińskim na czele. Z ramienia Zarządu Oddziału Powiatowego w Zebraniu uczestniczył dh Prezes Jan Kilar a z ramienia KM PSP w Krośnie Dowódca JRG KM PSP Krosno
st.bryg. Paweł Gaj.

                Otwarcia Zjazdu dokonał dotychczasowy Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Iwoniczu Zdroju dh Janusz Litwin. On też złożył sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2015, przedstawił w swoim wystąpieniu jak i dokonał podsumowania oraz oceny dokonań za miniony okres. Przedstawił jak kształtowała się sytuacja pożarnictwa w Gminie Iwonicz Zdrój na przestrzeni ostatnich lat. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Paweł Borek, który z ramienia komisji przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

                Nowo wybranemu Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Iwoniczu Zdroju, życzymy dalszej wytężonej pracy w kierunku modernizowania, usprawniania oraz rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Zobacz zdjęcia: Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Iwoniczu Zdroju

Akcja Zbiórki Krwi

zbirka krwiW odpowiedzi na zaproszenie Prezesa Klubu HDK PCK przy KM PSP Krosno Pana Zbigniewa Machowskiego na „I akcję zbiórki krwi dla osób potrzebujących w okresie wakacyjnym RATUJEMY=DAJEMY”, druh Maciej Zima wraz z quadem z naszej jednostki umilał najmłodszym uczestnikom spędzanie wolnego czasu na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie poprzez przejażdżkę na nim. Z tej atrakcji skorzystało w tym dniu wiele dzieci.

                Strażacy z OSP Lubatowa dziękują Panu Prezesowi za zaproszenie i mimo, że nie oddali krwi w tym dniu w pełni popierają zorganizowana akcję i postarają się na przyszłość w tej kwestii poprawić.

 Podziękowanie OSP Lubatowa-page0001

Zobacz zdjęcia: Akcja Zbiórki Krwi

Dzień Dziecka w Gimnazjum Publicznym w Lubatowej

image053Słoneczna środa była prezentem na Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z naszej miejscowości. To tutaj, 1 czerwca, odbył się Dzień Dziecka w Gimnazjum. Szkoła Podstawowa organizowała zaś wyjście całością do Iwonicza Zdroju na projekcję ciekawych filmów.
Dla starszych dzieci z Gimnazjum nauczyciele przygotowali wiele atrakcji na terenie szkoły. Również strażacy z naszej OSP przygotowali tor sprawnościowy mający na celu kształcenie pracy w grupie. Każda klasa z Gimnazjum wystawiła 4-ro osobowe drużyny, które zmagały się na torze. Śmiechu było co nie miara. Doping kolegów i koleżanek z klas w chwili startu ich drużyny dodawał zawodnikom skrzydeł do wesołej i sportowej rywalizacji. Dzięki torowi przeszkód zawodnicy uczyli się wspólnej pracy i pomagania sobie nawzajem.
Na końcu naszego spotkania strażacy zrobili niewielki pokaz z użyciem węży pożarniczych i armatury wodnej - w tak upalny dzień prysznic jest wskazany. Oczywiście na samym końcu nie mogło zabraknąć przejażdżki naszym nowym quadem, z której to skorzystali przybyli nasi najmłodsi z szkoły podstawowej.
Strażacy z OSP Lubatowa składają w Dniu Dziecka wszystkim dzieciom dużo radości, szczęścia i oczywiście samych "piątek" w szkole.
                                                                                                                                                                                                          K.S.

Zobacz zdjęcia: Dzień Dziecka w Gimnazjum Publicznym w Lubatowej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

okladka Boze CialoW dniu 26.05.2016 roku strażacy z naszej OSP wraz z Pocztem Sztandarowym oraz członkami Orkiestry Dętej uczestniczyli w Uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w naszym kościele. Uroczystej sumie, przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Marek Słysz. Strażacy uczestniczyli najpierw w Mszy Św. a następnie w procesji do ołtarzy przygotowanych
w pobliżu kościoła.

                                                                                                                                                                                                      K.SZ.

Zobacz zdjęcia: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

PLURIMOS ANNOS dla Pana Profesora Stanisław Jakubczyka z okazji 100 rocznicy urodzin

1oo lecieW dniu 22 maja 2016 w krakowskim kościele pw. św. Józefa o godz. 12.00 sprawowana była Msza św. w intencjach dostojnego Jubilata Pana Profesora Stanisława Jakubczyka. Jednym z Koncalebransów był nasz Rodak
ks. dr Janusz Podlaszczak. Na tę uroczystość do wspólnoty parafialnej krakowskiej parafii, w której mieszka Profesor przybyło oprócz jego Rodziny liczne grono przyjaciół i znajomych a także delegacja z Lubatowej i Iwonicza Zdroju.

                Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej zaprojektował profesor Stanisław Jakubczyk ( było to 24 stycznia 1986 r.) a wykonała go nie żyjąca już dzisiaj Śp. Włodzimiera Kwaśniak z Wrocławia (z domu Turek) – rodem z Lubatowej. Starania o ufundowanie naszego sztandaru prowadził ówczesny Prezes OSP dh Bolesław Zima i naczelnik OSP Śp. Jan Ceglarz.

Od 1987 roku sztandar jednostki z św. Florianem towarzyszy lubatowskim strażakom podczas wszystkich uroczystości państwowych, kościelnych, a także innych związanych z działalnością i życiem członków OSP.

Z okazji tak radosnej uroczystości Osoby, która zaprojektowała nasz sztandar nie mogło zabraknąć w Krakowie także delegacji OSP Lubatowa ze sztandarem (w składzie druhowie: Mariusz Zima, Maciej Zima, Grzegorz Podlaszczak i Prezes OSP Stanisław Jakieła).

Obecność pocztu sztandarowego i delegacji OSP była powodem radości, wzruszenia i wdzięczności Pana Profesora. Okazało się także, że wiele osób podchodziło do delegacji OSP i z radością oznajmiało, że pochodzą z Lubatowej i bardzo się cieszą naszą obecnością. Jesteśmy wdzięczni za wyrazy sympatii wynikającej z ciągłego noszenia w sercu rodzinnych stron .

Był to piękny dzień naszego dziękczynienia Panu Bogu za obecność wśród nas Pana Profesora Stanisława Jakubczyka.

     Po Mszy Św można było zobaczyć galerię niektórych prac namalowanych przez Jubilata.

     Dziękując Panu Bogu za dar życia Jubilata Stanisława Jakubczyka od wszystkich strażaków w Lubatowej życzymy Panu Profesorowi aby dobry Bóg wypełnił obfitością swego błogosławieństwa a Duch Św., był Dawcą potrzebnych darów przez wszystkie kolejne dni na dalsze długie lata życia. Szczęść Boże.

                                                                                                                                                                           SJ

Zobacz zdjęcia: 100 lecie Pana Profesora Stanisław Jakubczyka

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap wojewódzki

otwo patrycja wojewodzkie20 maja 2016 o godz. 11.00 w Gimnazjum Imienia Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Krasiczynie odbyły się XXXIX Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zapobiega Pożarom". W Komisji tegoż Turnieju zasiedli oficerowie KW PSP
w Rzeszowie.

               

W turnieju uczestniczyli zwycięzcy eliminacji powiatowych tj.

 • Patrycja Zięba - Szkoła Podstawowa w Lubatowej
 • Natalia Dzerowicz - Gimnazjum w Przybówce,
 • Marcin Lenik - ZS nr 1 Krosno.

                W turnieju uczestniczyli również z naszego powiatu:

 • dh Tadeusz Sieniawski - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie,
 • dh Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Krośnie,
 • dh Józef Tucki - Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Krośnie,
 • dh Bogdan Marej - Prezes OSP w Pietruszej Woli - jako opiekun prowadzący Natalię Dzerowicz,
 • naszą jednostkę reprezentował V-ce Prezes Zarządu OSP dh Szczęsny Krzysztof jako opiekun prowadzący Patrycję.

Po testach pisemnych wszyscy uczestnicy udali się na Zamek w Krasiczynie aby w czasie gdy komisja sędziowska sprawdzała testy pozwiedzać piękny zabytkowy zamek i zjeść obiad w zamkowej restauracji. Niestety zawodnikom
z powiatu krośnieńskiego nie powiodło się i nie zakwalifikowali się do części finałowej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie lepiej.

K.Sz.

Zobacz zdjęcia: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap wojewódzki

Dzień Strażaka 2016 - Patronalne święto strażaków Św. Floriana

 odpust2016    W tym roku strażacy z Lubatowej świętowali swoje święto w dniu 8 maja. Jest to także dzień odpustu parafialnego bo w tym dniu przypada wspomnienie Św. Stanisława – Biskupa i męczennika , który jest Patronem naszej parafii.

     O godz. 11.00 przy Domu Strażaka miała miejsce zbiórka strażaków, członków Orkiestry Dętej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a następnie przemarsz do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 11.30 sprawowana była uroczysta Eucharystia w intencji strażaków i ich rodzin a także za zmarłych strażaków. Upraszaliśmy wstawiennictwa i powierzaliśmy się opiece naszych wielkich patronów Św. Floriana i Św. Stanisława - męczenników, którzy oddali swe życie za wiarę, dziękowaliśmy także za społeczną pracę tych strażaków
co odeszli już do wieczności i prosiliśmy dla nich o nagrodę Nieba.

Po Mszy Św. i procesji Orkiestra Dęta działająca w naszej OSP wykonała przy kościele koncert pieśni maryjnych i marszowych.

W naszym świętowaniu uczestniczył także poczet sztandarowy z OSP Jasionka. Bardzo dziękujemy kolegom strażakom z Jasionki za dar wspólnoty z nami
w tym dniu.

     Chwile świętowania dają nam strażakom siłę do wypełniania wszystkich dni służbą i działalnością społeczną na rzecz innych w razie potrzeby w myśl naszej strażackiej dewizy PANU BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK.

                                                                                                                                                                                             SJ.

Zobacz zdjęcia: Dzień Strażaka 2016

Brama weselna Pauliny i Tomasza

brama paulinaW dniu 07.05.2016 druhna Paulina Karaś ze swym wybrankiem Tomaszem stanęli na ślubnym kobiercu w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. W tym istotnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć naszej jednostki, która przygotowała tradycyjną bramę strażacką dla państwa Młodych. Nasza jednostka życzy Wam wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życia.

 

 

 

Zobacz zdjęcia: Brama weselna Pauliny i Tomasza

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka - Kalwaria Pacławska 01.05.2016 -

jozekW dniu 01.05.2016 Członek Zarządu Naszej OSP, a jednocześnie Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju dh Józef Such, uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka woj. Podkarpackiego w Kalwarii Pacławskiej. Podczas uroczystości został odznaczony "Złotym Znakiem Związku OSP RP". Serdeczne gratulacje z okazji otrzymanego odznaczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Dzień Strażaka w Jasionce

image019

W dniu 1 maja 2016 roku delegacja naszych strażaków została zaproszona na obchody Dnia Strażaka w OSP Jasionka. W uroczystości wziął udział nasz Poczet Sztandarowy w składzie, druhowie: Mariusz Zima, Paweł Borek i Grzegorz Podlaszczak. W tych obchodach brali również udział nasi strażacy z Prezesem dh Stanisławem Jakieła i Naczelnikiem dh Ryszardem Zima na czele. Całość uroczystości rozpoczęła zbiórka pod remizą jednostki, następnie przemarsz do kościoła, Msza Święta w Kościele Parafialnym w Jasionce i przemarsz do Domu Ludowego, gdzie miało miejsce główne spotkanie.

 

                Strażacy z OSP Lubatowa bardzo serdecznie dziękują Strażakom z OSP Jasionka za zaproszenie na nasze wspólne święto.

                                                                                                                                                  Ze strażackim pozdrowieniem

Zobacz zdjęcia: Dzień Strażaka w Jasionce

Upamiętnienie przez strażaków OSP 1050 rocznicy Chrztu Polski

ognisko     Z inicjatywy Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w dniu 14 kwietnia 2006 r. miał miejsce „ przemarsz” przez Polskę Ognisk Ducha Świętego. Inicjatywa ta miała na celu zapalenie ognia przy krzyżu na Giewoncie a następnie zapalenie przez strażaków o określonej godzinie ognisk w całym kraju.

 

 

     Członkowie OSP Lubatowa i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy jednostce z Lubatowej włączyli się w tę ogólnopolską inicjatywę
i o godz. 20.05 zapalili ognisko przy remizie OSP w Lubatowej.

Włączenie się w tę inicjatywę było także okazją do poruszenia historycznego faktu polskiej tożsamości i radosnego spotkania naszej wspólnoty strażackiej
w Lubatowej.

                                                                                                                                                                                            SJ.

Zobacz zdjęcia: Upamiętnienie przez strażaków OSP 1050 rocznicy Chrztu Polski

Mistrzyni etapu powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

pierwsze zdjcie otwp06 kwietnia 2016 r. w Domu Ludowym w Szczepańcowej, odbył się XVIII Powiatowy Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju tym brała udział młodzież szkolna od podstawówki aż po szkoły ponadgimnazjalne, która zwyciężyła turnieje organizowane na szczeblu gminnym. Turniej ten był jednocześnie eliminacją do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przy współpracy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej.

Turniej podzielony był na dwa etapy. Test pisemny a następnie pytania przez komisję sędziowską.

Komisją sędziowską, przed którą zawodnicy przedstawiali swoją wiedzę składała się ze strażaków Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, oraz przedstawicieli Zarządu Powiatowego tj.:

 • mł. bryg. Marek Fejkiel- przewodniczący komisji,
 • bryg. Mariusz Kozak - członek komisji,
 • dh Józef Tucki – członek komisji,
 • dh Roman Prugar – członek komisji.

Kolejność miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych

1. Patrycja Zięba (Lubatowa)
2. Mikołaj Szuba (Wróblik Szlachecki)
3. Kordian Dąbrowski (Szczepańcowa)
4. Bartłomiej Kucharski (Wrocanka)

II grupa wiekowa- uczniowie gimnazjum
1. Natalia Dzerowicz (Przybówka)
2. Dominik Bałon (Równe)
3. Rafał Wójcik (Węglówka)
4. Dawid Maciejowski (Jedlicze)
5. Jakub Kołacz (Świerzowa Polska)

6. Wiktor Ziębka ( Lubatowa)

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1. Marcin Lenik (ZSP Nr 1 Krosno)
2. Karol Mercik (ZS Iwonicz)
3. Bartosz Sajdak (ZSP Nr 5 Krosno)

Najlepszy wynik z przedstawicieli naszej gminy zdobyła Patrycja Zięba wygrywając w grupie wiekowej uczniów szkół podstawowych. Wiktor Ziębka z gimnazjum był 6 a Karol Mercik ze szkoły w Iwoniczu zdobył drugie miejsce.

Patrycji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na etapie wojewódzkim,
który odbędzie się 20 maja w Krasiczynie.!!!


Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i okolicznościowe upominki ufundowane przez Wójta Gminy Chorkówka, natomiast zwycięzcy Turnieju nagrody i dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Krosna, Starostę Krośnieńskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz Wójta Gminy Chorkówka.

 

Zobacz zdjęcia: Etap powiatowy OTWP

Kolejny pożar suchych traw w naszej miejscowości.

trawa 02.04.16W godzinach wieczornych 03.04.2016 doszło do kolejnego pożaru suchych traw na nieużytkach rolniczych w których brali udział nasi strażacy.

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: Kolejny pożar suchych traw

Pożar suchej trawy 31.03.2016

image001W dniu 31.03.2016 r. na terenie naszej miejscowości miał miejsce pożar suchej trawy na nieużytkach rolniczych. Pożar został ugaszony przez druhów z naszej miejscowości w trudno dostępnym miejscu. Jak zwykle nasi strażacy jak i nasz STAR stanęli na wysokości zadania.  NIE WYPALAJMY TRAW bo zabijamy to co w nich żyje i przez to niszczymy nasze środowisko i atmosferę.

 

 

 

Zobacz zdjęcia: Pożar suchej trawy 31.03.2016

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

image002Po półtora dnia pełnienia warty przy Grobie Pańskim przez naszych druhów nadszedł wreszcie czas na uczestnictwo we Mszy św. rezurekcyjnej. Msza rozpoczęła się procesją wokół kościoła. W rezurekcji uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter. Staje się już zwyczajem, że przy staniu przy Grobie Pańskim druhów strażaków wspomagały druhny z Kobiecej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce. Po Rezurekcji corocznym zwyczajem udaliśmy się na cmentarz aby pomodlić się również za tych strażaków, którzy odeszli już na wieczną wartę.

                Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo wszystkim druhom
i druhnom oraz Orkiestrze Dętej, którzy brali udział podczas obchodów Triduum Paschalnego.

 

Zobacz zdjęcia: Wielka Niedziela

Święcenie Koszy Wielkanocnych, Warta Przy Bożym Grobie i wieczorna liturgia związana z Wielką Sobotą

image013

Od sobotnich godzin porannych nasi strażacy kontynuowali Wartę przy Bożym Grobie. Następnie w naszym kościele oraz w dwóch miejscach naszej wsi odbyło się święcenie koszy wielkanocnych. Wieczorne obrzędy rozpoczęliśmy od zbiórki przed kościołem wokół przygotowanego ognia. Następnie uczestniczyliśmy w liturgii Wielkiej Soboty.  

 

 

Zobacz zdjęcia: Wielka Sobota

Warta przy Bożym Grobie

2016 wieli piatekJak co roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej rozpoczęli wartę przy Bożym Grobie po Liturgii Męki Pańskiej. Warta będzie nieustannie pełniona przez Wielką Sobotę . Służba zakończy się w niedzielę uczestnictwem w Mszy Rezurekcyjnej. W tym roku, podobnie jak i w poprzednim przy grobie stały również dziewczęta.

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: Warta przy Bożym Grobie

Życzenia wielkanocne 2016

Golgota ok

Czasy, systemy polityczne się zmieniają a Chrystusowy Krzyż -
znak Bożej Miłości do człowieka nieustannie TRWA.

Wszystkim strażakom i ich Rodzinom a także Tym, dla których jesteśmy
i bezinteresownie służymy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy:

Niech światło Zmartwychwstałego i Jego Miłosierdzie ofiarowane nam na Krzyżu zajaśnieje nową mocą w Waszych sercach i daje nieustannie siłę do wypełnienia łaską Chrztu Świętego obowiązków powołania i codziennego życia. Radość i entuzjazm Wielkanocnego Poranka niech Wam ciągle towarzyszy
a Maryja – Matka Życia ofiarowana nam z Krzyża niech będzie Matką Waszego zawierzenia wszystkich dróg i spraw życiowych.

Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał.

ALLELUJA – CHWALMY PANA

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej

                                                            

Triduum Paschalne – Czas Święty

Ogrd oliwny ok

Przed nami czas świętego Triduum Paschalnego, czyli czas w którym dokonało się odkupienie świata przez mękę, ofiarę krzyża i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa - jedynego Zbawiciela Świata.

Strażacy znają wartość modlitwy zanoszonej do Zbawiciela podczas pełnienia honorowej warty przy Bożym Grobie. Trwając w postawie „na baczność”
w Jego bliskiej obecności, w ciszy tyle spraw i problemów można rozwiązać
i o wiele łatwiej wtedy odnaleźć Jego wolę.

ZAPRASZAM

wszystkich noszących mundur formacji Św. Floriana do wykorzystania tego danego nam czasu, aby wyśpiewane radosne ALLELUJA w Niedzielę Zmartwychwstania i uczestniczenie w Procesji rezurekcyjnej było wyrażeniem woli podążania za Zmartwychwstałym w codziennym życiu a wspólna nasza modlitwa na cmentarzu w poranek wielkanocny niech będzie także dziękczynieniem za ofiarność służenia innym w razie potrzeby zmarłych strażaków, którzy na przestrzeni 109 lat działalności naszej jednostki realizowali na miarę swoich możliwości naszą strażacką dewizę: „ Panu Bogu na chwałę , ludziom na ratunek”.

                                                        

                                                                       Prezes OSP Lubatowa

Strona 5 z 9

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top