ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBATOWEJ 23.01.2016r.

IMG 8249

    

    

W dniu 23 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej.

 

 

 

 

   Z zaproszonych Gości na zebranie przybyli:

 1. Witold Kocaj – Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój,
 2. Jacek Rygiel – Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój,
 3. st. bryg. mgr inż. Krzysztof Korzec- Komendant Miejski PSP w Krośnie,
 4. dh Janusz Litwin – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Z.,
 5. dh Piotr Dobrowolski – Sekretarz Zarządu Gm. ZOSP RP w Iwoniczu Z.,
 6. Józef Sowiński – Przewodniczący Rady Gminy Iwonicz Zdrój,
 7. Stanisław Zając – Radny, Prezes Towarzystwa Miłośników Lubatowej,
 8. Łukasz Bień – Radny,
 9. Jerzy Jakubczyk – Radny,
 10. Marcin Zając – Radny,
 11. Józef Turek – Sołtys,
 12. Jerzy Sroka – Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej,
 13. Jerzy Staroń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej,
 14. Janina Pernal – Zespół Lubatowianie,
 15. Renata Zając - Prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych ARES
 16. Marian Jakieła – Firma MARGO

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej zrzesza 65 strażaków, 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (dziewcząt i chłopców), 10 druhen Kobiecej Drużyny Pożarniczej i 19 członków Orkiestry Dętej.

W sumie łączy w swych szeregach organizacyjnych 107 osób.

Jednostkę Operacyjno Techniczną (JOT) stanowi 47 strażaków – są to strażacy
z odpowiednim przeszkoleniem pożarniczym w wieku od 18 do 65 lat a także
z ważnymi badaniami lekarskimi. Tylko członkowie JOT mogą brać udział

w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Strażakami OSP o najdłuższym stażu działalności są :

Franciszek Murdzek – 69 lat w OSP, od 60 lat : Jan Albrycht , Stanisław Borek,

Od 53 lat Aszklar Stanisław , od 51 lat Bolesław Zima , Mieczysław Zając,

od 47 lat Stanisław Albrycht

     Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności
za miniony rok przez Prezesa OSP i sprawozdanie finansowe przez Skarbnika
OSP a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania. Dokonano także wyborów składu Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję;

    

Wybrany skład Zarządu

 1. Stanisław Jakieła – Prezes OSP
 2. Ryszard Zima – Wice Prezes , Naczelnik- odpowiedzialny za szkolenie
 3. Krzysztof Szczęsny – Wice Prezes – odpowiedzialny za szkolenie i MDP
 4. Zdzisław Zając – Wice Prezes – Gospodarz ,odpowiedzialny za Orkiestrę
 5. Paweł Borek – Skarbnik OSP
 6. Andrzej Borek – Sekretarz Zarządu
 7. Alfred Ceglarz – Z-ca Naczelnika OSP, odpowiedzialny za sprzęt
 8. Jan Owsiany – Członek Zarządu - Kronikarz
 9. Józef Such – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Wiesław Kałwik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Mariusz Zima – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Grzegorz Matusik – Członek Komisji Rewizyjnej

     Na Walnym Zebraniu OSP uchwalono i przyjęto również do realizacji plan działalności jednostki na kolejny rok społecznej pracy i służby na rzecz naszej społeczności. Podziękowano tym wszystkim, którzy wspierali w minionym roku działalność OSP Lubatowa.

     Wśród nich są:

 1. Pan Tadeusz Sieniawski - Biuro Terenowe ZOSP w Krośnie,
 2. Pan Marian Jakieła – Firma Margo,
 3. Pan Stanisław Zając – Prezes Towarzystwa Miłośników Lubatowej,
 4. Pani Renata Zając – Stowarzyszenie ARES,
 5. Pani Nina Zima.

     Po zakończeniu oficjalnego porządku zebrania nie zabrakło także krótkiego koncertu Orkiestry Dętej działającej przy OSP.

Każde Walne Zebranie OSP to także czas na przyjacielskie spotkanie, rozmowy wymianę spostrzeżeń , propozycji , inicjatyw i tak było i tym razem..

SJ.

 Zobacz zdjęcia: ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBATOWEJ 23.01.2016r.

Przypominamy o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo przypominamy o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych w celu uniknięcia  jego przytkania , bądz pożaru sadzy kominowej

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kolejny pożar sadzy w przewodzie kominowym w naszej wsi

20160106 004043W dniu 05 stycznia 2016r. w naszej miejscowości doszło do kolejnego w tym okresie grzewczym pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku jednorodzinnym. Na miejsce zdarzenia przybył najpierw zastęp OSP Lubatowa a następnie zastęp z JRG Krosno. Działania polegały na ugaszeniu palącej się sadzy w kominie i przeczyszczeniu przewodu kominowego.

 

Zobacz zdjęcia: Kolejny pożar sadzy w przewodzie kominowym w naszej wsi

CZAD - CICHY ZABÓJCA

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny ?

      Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu ?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pożar sadzy w kominie w Lubatowej

20151229 135547W dniu 29 grudnia 2015r. w naszej miejscowości doszło do pożaru sadzy w kominie w budynku jednorodzinnym w rejonie "Górka". Na miejsce zdarzenia przybył najpierw zastęp OSP Lubatowa a następnie zastęp z JRG Krosno. Działania polegały na ugaszeniu palącej się sadzy w kominie i przeczyszczeniu przewodu kominowego.

 

Zobacz zdjęcia: Pożar sadzy w kominie w Lubatowej

Szkolenie Podstawowe Strażaków-Ratowników OSP- Egzamin (20.12.2015)

20151213 143934

W dniu 20.12.2015r. 5 strażaków z naszej OSP ( tj. druhowie: Bogdan Zając, Karol Zygmunt, Mateusz Zima oraz druhny: Izabela Kandefer, Natalia Sokół), zakończyli pozytywnie zdanym egzaminem kilkumiesięczne Szkolenie Podstawowe Strażaków-Ratowników OSP. Kurs ten był prowadzony przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pracujących w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.

            Nasi strażacy w trakcie tego kursu nabyli niezbędną wiedzę teoretyczna dotyczącą taktyk działania z wszelkiego rodzaju zagrożeniami oraz sprzętu wykorzystywanego w trakcie wszelkich działań ratowniczo-gaśniczych. Zdobyli również doświadczenia praktyczne
z bezpiecznego wykorzystania tego sprzętu oraz z form walki z wszelkiego rodzaju żywiołami, z którymi w przyszłej swojej działalności w szeregach OSP mogą się zmagać.

Zarząd OSP Lubatowa składa wszystkim Kursantom serdeczne gratulacje z okazji ukończenia kursu i życzy dalszej owocnej pracy na rzecz naszej jednostki.

 

Zobacz zdjęcia: Szkolenie Podstawowe Strażaków-Ratowników OSP- Egzamin
           

Szlachetna PACZKA 2015

szlachetnapaczkaW dniu 12 grudnia 2015  w godzinach popołudniowych strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej zaangażowali się w działania wolontariatu „szlachetnej PACZKI”. Nasi druhowie dostarczyli „zawartość”  szlachetnej paczki  z bazy wolontariatu w Dukli do jednej z Rodzin zamieszkałej w Lubatowej.

Zobacz zdjęcia: Szlachetna PACZKA 2015(5)

SJ

 

11 listopada 2015 - Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości - obchodzone, co roku 11 listopada najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego. W tymże dniu Poczet Sztandarowy naszej jednostki w składzie : dh Krzysztof Szczęsny, dh Paweł Urbański, dh Maciej Zima oraz pozostałe sztandary z jednostek OSP z terenu Gminy, wzięło udział w Iwoniczu Zdroju w uroczystościach upamiętniających tamte czasy.

Zobacz zdjęcia: 11 listopada 2015 - Święto Niepodległości(5)

25 lat działalności Orkiestry Dętej przy OSP Lubatowa

W dniu 10 października 2015 r. świętowaliśmy 25 lat działalności Orkiestry Dętej Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej. Obchody rozpoczęła  zbiórka  uczestników uroczystości przy domu strażaka a następnie przemarsz do kościoła parafialnego w Lubatowej, gdzie sprawowana była  Eucharystia w intencji  Członków orkiestry i ich Rodzin a także za zmarłych  śp. : ks. Edwarda Kwaśnika, Jana Pernala i Jana Ceglarza, którzy 25 lat temu swoją działalnością przyczynili się do powstania Orkiestry.

Po Mszy św. Uczestnicy uroczystości udali się do Domu Ludowego, gdzie odbyło się wspólne  spotkanie z koncertem  Orkiestry Dętej w programie. Spotkanie od strony logistycznej przygotowało Stowarzyszenie Osób Aktywnych ARES.

25 lat działalności Orkiestry w 640-sto leciu historii Lubatowej to zapewne mały ułamek czasowy, w 108 leciu działalności OSP Lubatowa to znacznie większy  a w historii życia ludzi 25 lat oznacza, że w tym czasie wyrosło nam jedno pokolenie osób, które zawsze przeżywały Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, Boże Ciało a także święta Narodowe z oprawą Orkiestry Dętej. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, czego przez ten cały czas doświadczamy.

W dniu jubileuszu Orkiestry dziękujemy jej Członkom, za ich zaangażowanie i służbę naszej społeczności swoim talentem. Dziękujemy dh Kubie Wojtowiczowi za pracę kapelmistrza oraz wszystkim Osobom, które wpisały się w 25 lat działalności naszej orkiestry. Dziękujemy wszystkim Osobom, które sprawując służbę na stanowiskach urzędowych wspomagały działalność Orkiestry w/g swoich kompetencji i możliwości.

Orkiestrze Dętej działającej przy OSP Lubatowa życzymy aby trwała i rozwijała się, służyła naszej lokalnej wspólnocie ubogacając  wszystkie  ważne  chwile i uroczystości.

Zobacz zdjęcia: 25 lat działalności Orkiestry Dętej przy OSP Lubatowa(19)

SJ

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP 
- Rymanów 04.10.2015 r. -

W dniu 04 października 2015 r. 3 drużyny z naszej jednostki tj.: seniorzy z OSP Iwonicz, Nasza drużyna Kobieca, dwie drużyny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt reprezentowały Gminę Iwonicz Zdrój na VIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP na stadionie sportowym w Rymanowie.

Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 od uroczystego wprowadzenia na płytę stadionu drużyn reprezentujących poszczególne gminy z terenu powiatu. Uroczystego wprowadzenia drużyn dokonał dowódca zawodów dh Roman Prugar – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Krośnie. Następnie nastąpiło wciągnięcie flagi związkowej na maszt, odegranie hymnu oraz złożenie przez dowódcę zawodów meldunku dh Janowi Kilarowi – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Krośnie, o gotowości do rozpoczęcia zawodów. I tak dokonano otwarcia zawodów.  

W zawodach ogólnie wzięło udział 34 drużyny w 4 kategoriach:

 • OSP grupa A (mężczyźni) – 10 drużyn,
 • OSP grupa C (kobiety) – 7 drużyny,
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( chłopcy) – 8 drużyn
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( dziewczęta) – 7 drużyn.

Zawody składały się z dwóch konkurencji tj. biegu sztafetowego oraz ćwiczenia bojowego. Komisja sędziowska składała się z oficerów pracujących w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie z Sędzią Głównym bryg. Mariuszem Kozakiem na czele.

Niestety w tych zawodach naszym drużynom nie dopisywało szczęście. Kolejno w swoich kategoriach:

 • chłopcy z MDP zdobyli 4 miejsce,
 • dziewczęta z MDP zdobyły 6 miejsce, 
 • seniorki w grupie C zdobyły 5 miejsce.

Wyróżnieniem  było zdobycie 1 miejsca naszej drużyny kobiecej w nowej konkurencji "Musztry", pod dowództwem druhny Klaudii Ziębki.

Po zakończeniu zawodów wręczono zdobywcom pierwszych miejsc puchary oraz nagrody, pozostałym dyplomy za udział i po złożeniu meldunku o zakończeniu zawodów, dowódca zawodów dał komendę o szczęśliwym powrocie wszystkich uczestników zawodów do macierzystych jednostek.

Zobacz zdjęcia: VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP(44)

K.Sz.

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP - Lubatówka 20.09.2015 r.

W dniu 20 września 2015 r. 5 drużyny z naszej jednostki tj.: 2 drużyny Seniorów, jedna reaktywowana drużyna kobieca oraz dwie drużyny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt uczestniczyły w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu Gminy Iwonicz Zdrój. Zawody odbywały się na stadionie w Lubatówce. Zawody były połączone z zawodami gminnymi jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko Wyżne.

Zawody rozpoczęły się o godz. 14.00 od uroczystego wprowadzenia na płytę stadionu drużyn reprezentujących poszczególne gminy z terenu obu gmin. Uroczystego wprowadzenia drużyn dokonał dowódca zawodów dh Józef Such – Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Iwoniczu Zdroju. 

W zawodach ogólnie wzięło udział 11 drużyn w 4 kategoriach:

 • OSP grupa A (mężczyźni) – 6 drużyn ( 5 z Gminy Iwonicz Zdrój i 1 z Gminy Krościenko Wyżne),
 • OSP grupa C (kobiety) – 1 drużyna ( z OSP Lubatowa – Gmina Iwonicz Zdrój),
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopcy) – 3 drużyny (1 drużyna z MDP Lubatowa – Gmina Iwonicz Zdrój i 2 drużyny z MDP Krościenko Wyżne i Pustyny – Gmina Krościenko Wyżne)
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (dziewczęta) – 1 drużyna z MDP Lubatowa – Gmina Iwonicz Zdrój.

Ze względu na warunki pogodowe odbyła się tylko jedna konkurencja tj. ćwiczenie bojowe. Komisja sędziowska składała się z oficerów pracujących w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie z Sędzią Głównym bryg. Mariuszem Kozakiem na czele oraz strażaków z terenu Gminy Miejsce Piastowe.

Trzy drużyny z naszej jednostki tj. kobieca i dwie MDP występujące w zawodach przeszły do dalszego etapu powiatowego, gdzie będą reprezentować Gminę Iwonicz Zdrój.

Zobacz zdjęcia: Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP - Lubatówka 20.09.2015 r.(53)

Ciągnik w rzece

W dniu 07.09.2015 r. strażacy z naszej OSP uczestniczyli w zdarzeniu w Lubatówce, gdzie doszło do wpadnięcia ciągnika rolniczego do potoku Lubatówka. Działania były prowadzone ze strażakami z JRG Krosno.

Zobacz zdjęcia: Ciągnik w rzece(7)

Pożar trawy między Lubatową a Jasionką

W dniu 22 sierpnia 2015 roku strażacy z naszej jednostki wraz ze strażakami z Dukli gasili pożar suchej trawy między Lubatową a Jasionką. Wspólnymi siłami pożar został ugaszony za pomocą tłumic i dwóch prądów gaśniczych wody.

Zobacz zdjęcia: Pożar trawy między Lubatową a Jasionką(8)

Pokazy strażackie podczas imprezy dożynkowej w Lubatowej.

W dniu 15.08.2015 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego z okazji dożynek na stadionie w Lubatowej strażacy OSP Lubatowa przeprowadzili pokazy jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej przy utracie przytomności przez osoby dorosłe i dzieci a także jak należy pomóc przy zadławieniu się dzieci i osób dorosłych.
Do tych pokazów użyty był sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przed medycznej (torba R1 i fantomy: osoby dorosłej i dziecka) będący na wyposażeniu OSP Lubatowa.
Po przeprowadzeniu pokazu przez ratowników z OSP uczestnicy pikniku rodzinnego mogli osobiście wykonać ćwiczenie resuscytacji na fantomach .

Bardzo wiele radości szczególnie dla dzieci sprawiły pokazy sprzętu strażackiego używanego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz pierwsze przymierzanie się do sprzętu ochrony osobistej strażaka podczas akcji.
Strażacy widząc tak wielkie zainteresowanie najmłodszych z nadzieją patrzą na najmłodsze pokolenia Lubartowian i myślą , że w odpowiednim dla nich czasie podejmą pałeczkę społecznej służby społeczeństwu, bo tylko to ma największy sens i wartość w życiu, co robimy dla innych w myśl strażackiego zawołania : „Panu Bogu na chwałę , ludziom na pożytek”SJ

Zobacz zdjęcia: Pokazy strażackie podczas imprezy dożynkowej w Lubatowej(12)

XII Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej w dniu 26 lipca 2015

W dniu 26 lipca 2015 roku odbył się XII „Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej”. Trasa biegu (ok. 8 km) prowadzi od miejsca mordu partyzantów w lesie Grabińskim do pomnika ( wspólnej mogiły) przy kościele parafialnym w Lubatowej. Po ekshumacji z dołu śmierci tą drogą ,przemierzał w dniu 9 maja 1945 roku kondukt z ciałami 38 mieszkańców Lubatowej zamordowanych przez oprawców okupanta niemieckiego. W tę drogę padło zapewne wiele łez żalu i smutku matek, wdów i sierot a także najbliższych podążających za trumnami.
Istotnym i bardzo ważnym upamiętnieniem tamtych wydarzeń jest inicjatywa Towarzystwa Miłośników Lubatowej corocznej organizacji biegu w rocznicę tragicznych wydarzeń w lesie Grabińskim w 1944 r.

Zadaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej jako jednego z współorganizatorów biegu było zabezpieczenie trasy biegu od granicy Lubatowej do mety, zatrzymanie ruchu samochodów na drodze podczas biegu i zorganizowanie punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na mecie biegu.

SJ

Zobacz zdjęcia: XII Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej w dniu 26 lipca 2015(18)

Msza Święta za pomordowanych spoczywających pod pomnikiem w Lubatowej

W dniu 26 lipca 2015 o godz 10, 30 w Kościele w Lubatowej  była sprawowana Msza Św. za pomordowanych  członków ruchu oporu w 1944 r  w  lesie Grabińskim.

Ciągle żywa jest pamięć i przekazywana z pokolenia na pokolenie o daninie krwi jaką  przyszło zapłacić mieszkańcom Lubatowej  za patriotyzm i prawdę , przywiązanie do ojczystej ziemi  w okresie okupacji niemieckiej.

Po Mszy Św cała wspólnota parafialna  udała się pod pomnik na wspólną modlitwę za  spoczywających w mogile pod pomnikiem a także za wszystkich naszych Rodaków co stracili życie podczas II wojny Światowej

Na zakończenie złożono wieńce pod pomnikiem od  władz samorządowych, środowisk kombatanckich, rodzin pomordowanych  i mieszkańców Lubatowej.

W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy środowisk kombatanckich i osób represjonowanych a także poczet sztandarowy i kompania honorowa OSP Lubatowa  

SJ

Zobacz zdjęcia: Msza Święta ku czci Pomordowanych w Lesie Grabińskim.(14)

Uroczystości upamiętniające mord żołnierzy Armii Krajowej 
i Batalionów Chłopskich w lesie Grabińskim w dniu 24.07.2015

W dniu 24 lipca 1944 roku kiedy na pobliskich rodzinnych zagonach złociły się kłosy łanów zbóż i oczekiwały na sierp żniwiarza w lesie Grabińskim niczym snopy powiązani drutem padali do dołu śmierci żołnierze AK i BCh mordowani strzałem w tył głowy przez oprawców  niemieckiego okupanta. Wśród 72 ofiar mordu było 38  żołnierzy  Polski Podziemnej z Lubatowej.

W dniu 24 lipca 2015 mieszkańcy naszej Gminy i kuracjusze stanęli po raz kolejny na tym miejscu aby w zadumie prosić  Pana Boga o nagrodę Nieba dla tych co złożyli swoje życie w ofierze  za Ojczyznę, a  także o miłosierdzie dla oprawców.

Wsłuchiwaliśmy się w ciszy w szept modlitw i ostatnich pożegnań tych, którzy 71 lat temu  szli na egzekucję zapamiętany przez drzewa grabiny – świadków  tamtego dramatu.

Boże Ciało 2015 – 4 czerwiec 2015

Jak co roku nasi strażacy uczestniczyli w uroczystościach Bożego Ciała. Wzięli udział we Mszy Świętej oraz udzielali się przy procesji i obsłudze liturgii mszy. W uroczystościach uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter.

Zobacz zdjęcia: Boże Ciało 2015 – 4 czerwiec 2015(38)

Dzień Dziecka ze strażakami z OSP Lubatowa

W dniu 3 czerwca 2015 r. strażacy z naszej OSP przeprowadzili pokazy w grupie przedszkolnej 4-tatków oraz 5-latków w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Spotkanie miało na celu przypomnienie najważniejszych rzeczy dotyczących działalności strażaków ochotników oraz pokazanie praktycznego zastosowania sprzętu strażackiego, którym dysponuje miejscowa jednostka.

Zobacz zdjęcia: Dzień Dziecka ze strażakami z OSP Lubatowa(18)

Likwidacja skutków intensywnych opadów deszczu

W dniu 27.05.2015 roku strażacy z OSP Iwonicz Zdrój oraz OSP Lubatowa prowadzili działania mające na celu likwidację skutków intensywnych opadów deszczu przy Amfiteatrz w Iwoniczu Zdroju.

Zobacz zdjęcia: Likwidacja skutków intensywnych opadów deszczu(7)

Renata z Lubatówki potrzebuje Twojej pomocy

fot. DKMSfot. DKMS

 

„Tato, ja będę dzielna. Mamusia na pewno wyzdrowieje!” – wierzy mała Ania, córeczka Renaty, mieszkanki Lubatówki. Renata, od zeszłego roku choruje na białaczkę. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. 

31 maja w Domu Ludowym w Lubatówce odbędzie się akcja „Pomóż Renacie i Innym!”, polegająca na rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi i szpiku. Rodzina i przyjaciele Renaty, wraz z Fundacją DKMS Polska, chcąc pomóc swojej przyjaciółce oraz innym pacjentom dotkniętym nowotworem krwi liczą na pomoc i ogromne serca mieszkańców Lubatówki i okolic.

Renata mieszka w Lubatówce, gmina Iwonicz-Zdrój. Jest niezwykle ciepła i optymistyczna. Wśród znajomych słynie z wielkiego serca - inni zawsze mogą liczyć na jej pomoc! Renata ponad wszystko kocha swoją rodzinę: dwóch synów Nikodema, Szymona oraz malutką, 5-letnią Anię i męża. Każdą wolną chwilę poświęca właśnie im: gotując smaczne posiłki, piekąc przepyszne ciasta, w wolnych chwilach robiąc na szydełku piękne szale i czapki. Z mężem Bogdanem prowadzi stację pojazdów i warsztat mechaniczny. Jak sama mówi: „moim największym marzeniem jest spokojne życie w gronie rodzinnym”.

Nieszczęśliwie w listopadzie zeszłego roku Renata usłyszała przerażającą diagnozę - ostra białaczka limfoblastyczna. Teraz większość czasu spędza w szpitalnej izolatce z dala od najbliższych. Dzieci oraz mąż dotkliwie odczuwają nieobecność Renaty. Najdzielniejszym wbrew pozorom, członkiem rodziny jest mała Ania. Ta mała dziewczynka, każdego dnia dodaje Tacie otuchy powtarzając: „Tato, ja będę dzielna. Mamusia na pewno wyzdrowieje!”

Rodzina i przyjaciele Renaty chcą działać – zainicjowali zorganizowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców. W ten sposób chcą zwiększyć szansę Renaty i wszystkich pacjentów w podobnej do niej sytuacji na znalezienie bliźniaka genetycznego. Wierzą, że ich ogromne zaangażowanie sprawi, że życzenie małej Ani o powrocie, mamy do zdrowia, się spełni! Przygotowania do akcji rejestracji dawców pod hasłem „Pomóż Renacie i Innym!” ruszyły pełną parą: rozniesiono tysiące ulotek, porozklejano plakaty, zaangażowano lokalne urzędy, organizacje, szkoły, przedszkola, firmy i oczywiście media. Rejestracja podczas akcji „Pomóż Renacie i Innym!” będzie polegała na pobraniu próbki krwi (4 ml), dlatego w akcji weźmie udział ponad 20 wolontariuszy, 4 pielęgniarki i lekarz.

„Zostań bliźniakiem genetycznym i być może, właśnie mi uratujesz życie!”– prosi Renata Such – Zygmunt. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia i ukochanej rodziny jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego.
Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:
Data: niedziela, 31 maja 2015 r.
Godzina: 09:00 – 15:00
Miejsce: Dom Ludowy w Lubatówce, Gmina Iwonicz Zdrój

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Rejestracja i przebadanie jednego Dawcy to koszt 250 zł. Od początku istnienia Fundacji DKMS Polska rozwijamy naszą bazę rejestrując kolejnych Dawców m.in. dzięki darowiznom od osób indywidualnych i finansowemu wsparciu firm. Każda, nawet najmniejsza darowizna pozwoli nam pozyskać więcej potencjalnych Dawców. Rejestracja w bazie jest bezpłatna, ale będziemy wdzięczni, jeśli pokryjesz choćby jej część przekazując darowiznę na konto o numerze:15 1240 6292 1111 0010 6197 7669. Dziękujemy. Liczy się każde wsparcie.

O Fundacji
Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 678 000 (marzec 2015) potencjalnych dawców szpiku, a już 1 921 (marzec 2015) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Renata Rafa - DKMS
fot. Google Street View / DKMS

Brama Weselna na Ślubie dh Grzegorza Boczara

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem Strażacy z OSP Lubatowa postanowili przeszkodzić dh Grzegorzowi Boczarowi w dojeździe na ślub. Złożyli życzenia Parze Młodej oraz wręczyli drobny upominek.

Zobacz zdjęcia - KLIKNIJ

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 26 kwietnia

W duchowej łączności  z  Episkopatem Polski zgromadzonym w Gnieźnie odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków do tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

W pielgrzymce tej wzięło udział ok. 100 tys strażaków w mundurach jednostek PSP i OSP.

Wśród niezliczonej ilości pocztów sztandarowych z całej Polski był także poczet sztandarowy naszej jednostki w składzie: dh Wiesław Kałwik, dh Mariusz Zima, dh Paweł Borek,  a także delegacja jednostki: Kamil Szczepaniak, Grzegorz Podlaszczak, Zdzisław Zając, Andrzej Borek, Szczęsny Krzysztof, Zima Ryszard, Stanisław Jakieła.

O godz. 12 na Szczycie jasnogórskim była sprawowana Msza Św.  w intencji strażaków i ich rodzin a także za zmarłych strażaków przez kapelanów straży pożarnej pod przewodnictwem abp Leszka Sławoja Głódzia - delegata  Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków. 

W  swoim słowie pasterskim główny Celebrans wzywał do troski o rozwój duchowy i religijny naszej Ojczyzny. Wskazał tez na wartości  służby społeczeństwu strażaków bez względu na zawirowania polityczne i personalne władz państwowych różnych szczebli. Przypomniał także, co to znaczy być człowiekiem św. Floriana, a takim człowiekiem był św. Jan Paweł II, który jako ksiądz Karol Wojtyła był wikariuszem w parafii św. Floriana w Krakowie na Kleparzu.

Po homilii nastąpiło ślubowanie strażackie, któremu przewodniczył ks. bryg. Jan Krynicki - krajowy kapelan strażaków. Liturgiczną oprawę muzyczną  stanowiło 150 orkiestr dętych OSP z całej Polski pod jedną batutą  co było przeżyciem niepowtarzalnym  jeszcze bardziej pozwalało wejść duchowo w sprawowaną Liturgię w progach Domu Matki.

Po zakończonych uroczystościach udaliśmy się do Kaplicy Jasnogórskiej Matki aby  w rozmownie z Nią twarzą w twarz podziękować Jej i prosić :

za wszystkich strażaków naszej jednostki na przestrzeni 108 lat działalności,
za młodzież MDP , która jest naszą nadzieją,
za strażaków z JOT aby byli wierni naszym ideałom: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”,
za członków Orkiestry Dętej, którzy od 25 lat służą naszej społeczności swoim talentem 
za seniorów aby będąc depozytariuszami naszej tradycji wspierali  dobrymi radami i modlitwą,
za zmarłych aby za dobro, które dali innym nagrodził ich Pan niebem,

Zawierzyliśmy też  naszej Matce wszystkie nasze sprawy działalności społecznej i osobiste.

     Jasnogórska Pani tyś naszą Hetmanką. 
     Naszą tyś Królową i najlepszą Matką.
     Tobie zawierzamy i powierzamy,
     nasze drogi  wiary , nadzieję i miłość,
     nasze rodziny i ich przyszłość i wieczność,
     naszą pracę i służbę społeczną,
     nasze radości , troski i to co nas boli,
     nasze sukcesy i porażki.
     Niech wszystko co nasze będzie Twoim
     Oblubienico Ducha Św. wyproś nam 
     Jego z nami  obecność

SJ.

Zdjęcia: VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 26 kwietnia(20)

Przekazanie i poświęcenie nowej remizy strażackiej 
oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego w Krościenku Wyżnem

W dniu 25 kwietnia 2015 roku przy budynku remizy OSP Krościenko Wyżne odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie nowo wybudowanej Remizy Strażackiej oraz przekazanie i poświęcenie pozyskanego od KM PSP w Krośnie  średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. W tych uroczystościach brali udział zaproszeni przez OSP Krościenko Wyżne strażacy z Prezesem
dh Stanisławem Jakieła i Naczelnikiem dh Ryszardem Zima oraz Poczet Sztandarowy w składzie: dh Wiesław Kałwik, dh Mariusz Zima i dh Krzysztof Szczęsny. Całość uroczystości rozpoczęła się Mszą Święta
w Kościele Parafialnym a następnie przemarsz na plac przed remizą gdzie miały miejsce główne uroczystości.

Zdjęcia: Przekazanie i poświęcenie nowej remizy strażackiej oraz samochodu.(21)

Święta Wielkanocne 3-5 kwiecień 2015

Jak co roku nasi strażacy uczestniczyli w Triduum Paschalnym z okazji Świąt Wielkanocnych. W czasie Świąt zaciągnęli wartę przy Bożym Grobie od Wielkiego Piątku aż do Rezurekcji Wielkiej Niedzieli. Uczestniczyli również czynnie w Mszy Świętej w Wielką Sobotę, gdzie poświęcono ogień oraz w uroczystej Rezurekcji udzielając się przy procesji i obsłudze liturgii mszy. W rezurekcji uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter. Jak w zeszłym roku tak i w tym przy grobie druhów strażaków wspomagali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców i dziewcząt działającej przy naszej jednostce, za co im bardzo dziękujemy.
Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo wszystkim druhom czynnym, wspierającym, MDP oraz Orkiestrze Dętej, którzy brali czynny udział podczas Świąt Wielkanocnych. 

Święta Wielkanocne 3 -5 kwiecień 2015(26)

Strona 6 z 8

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top