"Przedświąteczne porządki" - 30.03.2015r.

W dniu 30 marca 2015r. w naszej wsi odbyło się jak co roku "przedświąteczne sprzątanie". W akcję tą jak co roku włączyli się również druhowie z naszej OSP. Akcja miała na celu uprzątnięcie placu przed Remizą OSP, chodnika oraz pobocza drogi w kierunku kościoła. Akcja sprzątania trwała do godzin wieczornych, gdyż było wiele terenu do uprzątnięcia. 

Przedświąteczne porządki - 30.03.2015r

K.SZ.

XVII Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 31 marca br. w Domu Ludowym Krosno-Suchodół odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap powiatowy. W turnieju wzięło udział 32 uczestników reprezentujących szkoły z terenu powiatu.
Turniej rozpoczęto sprawdzianem pisemnym, w którym uczestnicy musieli rozwiązać test. W przerwie między częścią pisemną a ustną uczestnicy przyglądali się zmaganiom Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Następnie rozpoczął się etap ustny dla uczestników, którzy najlepiej przeszli etap pisemny. Pytania na część pisemną jak i ustną przygotowała komisja z Komendy Miejskie PSP w Krośnie z mł. bryg. Markiem Fejklem na czele. 

XVII Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 12 marca br. w Szkole Podstawowej w Iwoniczu odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny. W turnieju brali udział uczniowie ze szkół z terenu Gminy Iwonicz Zdrój. Turniej od strony organizacyjnej był nadzorowany przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju z Prezesem Zarządu na czele - druhem Januszem Litwinem. 
Turniej rozpoczęto sprawdzianem pisemnym, w którym uczestnicy musieli rozwiązać test. Po sprawdzeniu testów i wyłonieniu uczestników biorących udział w II części turnieju rozpoczął się etap ustny. Pytania na część pisemną jak i ustną przygotowała komisja z Komendy Miejskie PSP w Krośnie z mł. bryg. Markiem Fejklem na czele. 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej(5)

Tradycji stało się zadość - Niedziela Palmowa – Konkurs Palm.

W dniu 29.03.2015 roku członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli czynnie w obrzędach Niedzieli Palmowej. Jak co roku odbył się również konkurs palm wielkanocnych organizowany przez nasza parafię oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lubatowej. Uroczystej sumie, przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Marek Słysz.
Tego roku MDP przybyła z własną, piękną 8,4 metrową palmą przygotowywaną na tą okoliczność przez kilka dni przed uroczystością. 
Jest już tradycją, że członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przygotowują tak pracochłonną palmę i że co roku ta palma jest o kilkanaście centymetrów dłuższa. 
Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecii młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz upowszechnianie wiedzy zwyczajów związanych z okresem świąt Wielkiej Nocy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. 
K.SZ.

Zdjęcia: Konkurs Palm 2015

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

W okresie od 10 stycznia do 14 marca 4 młodych strażaków z naszej OSP ( tj. Zima Maciej, Hnat Maksymilian, Litwin Bartłomiej i Zima Patryk) brało udział w kursie podstawowym dla strażaków ratowników OSP organizowanym przez Komendę Miejską PSP w Krośnie. Kurs ten był prowadzony przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pracujących w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. 
Nasi strażacy w trakcie tego kursu nabyli niezbędną wiedzę teoretyczna dotyczącą taktyk działania z wszelkiego rodzaju zagrożeniami oraz sprzętu wykorzystywanego w trakcie wszelkich działań ratowniczo-gaśniczych. Zdobyli również doświadczenia praktyczne z bezpiecznego wykorzystania tego sprzętu oraz z form walki z wszelkiego rodzaju żywiołami, z którymi w przyszłej swojej działalności w szeregach OSP mogą mieć się zmagać. 
Zarząd OSP Lubatowa składa wszystkim Kursantom serdeczne gratulacje z okazji ukończenia kursu i życzy dalszej owocnej pracy na rzecz naszej jednostki.
Zdjęcia dołączone do artykułu w dużej mirze pochodzą od Krośnieńskiego Portalu Ratowniczego - Krosno112.pl. Redakcji portalu za użyczenie zdjęć bardzo dziękujemy.

Zdjęcia: Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Pożar budynku mieszkalnego w Iwoniczu!

W niedzielny poranek, tj. 08.03.2015r. strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w pożarze budynku mieszkalnego w Iwoniczu przy ul. Długiej.

Zdjęcia: Pożar budynku mieszkalnego w Iwoniczu!

Spotkanie "Bezpieczna Zima oraz NIE dla Czadu" 
z dziećmi Szkoły Podstawowej w Lubatowej

 Mając na uwadze działania prewencyjne zmierzające ku poprawieniu wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa w sołectwie Lubatowa, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Lubatowej w dniu 26 lutego 2015 r. przeprowadzili spotkanie na tematy "Bezpieczna Zima i NIE dla Czadu" w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Uczestnikami spotkania byli uczniowie dwóch grup wiekowych tj.: klas I - III i klas IV-VI.
Spotkanie miało na celu uświadomić uczniów szkoły z jakimi niebezpieczeństwami mogą spotkać się w okresie zimy w trakcie spędzania wolnego czasu i nie tylko oraz jak tym sytuacjom niebezpiecznym zapobiegać. Drugim celem spotkania było zapoznanie uczniów szkoły z niebezpieczeństwem jakie czyha na człowieka od strony CZADU, który może powstać poprzez nieodpowiedni sposób eksploatacji urządzeń grzewczych oraz systemów wentylacyjnych w gospodarstwach domowych. W trakcie prelekcji przypomniano również wszystkie podstawowe numery alarmowe służb ratowniczych i prewencyjnych funkcjonujących w naszym kraju oraz przypomniano o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku poruszając się w pobliżu szlaków komunikacyjnych .
Teoria przekazywana za pomocą prezentacji multimedialnej była uzupełniona dodatkowo o praktyczne pokazy ratownictwa przedmedycznego mającego na celu wypracować u uczniów szkoły umiejętność zachowania się w trakcie zaistnienia sytuacji zatrzymania krążenia i oddechu u osoby zatrutej np. tlenkiem węgla. Pogadankę
oraz praktyczne pokazy na powyższe tematy wygłosili oraz przedstawili: druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej - członek Zarządu do spraw szkolenia we współpracy z druhem Maciejem Zimą oraz druhem Grzegorzem Podlaszczakiem.

Zdjęcia: Spotkanie "Bezpieczna Zima oraz NIE dla Czadu"(18)
K.Sz.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP LUBATOWA ZA 2014 ROK

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze ze względu na remont naszego Domu Strażaka odbyło się 7 lutego 2015 r. w Domu Ludowym w Lubatowej. Zebranie miało na celu podsumować działalność statutową i finanse za 2014 rok oraz przedstawić plany działalności na rok 2015.
Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru OSP Lubatowa przez Komisję Rewizyjną OSP, następnie odegraniem hymnu strażackiego przez Orkiestrę Dętą. Kolejno druh Prezes Stanisław Jakieła przywitał wszystkich zaproszonych gości.
W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście:

 • Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój – Witold Kocaj,
 • Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój – Jacek Rygiel,
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju -
 • dh Janusz Litwin wraz z sekretarzem dh Piotrem Dobrowolskim,
 • Z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • w Krośnie – st.bryg. Mariusz Bieńczak,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Iwonicza Zdroju – Józef Sowiński,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej – Jerzy Staroń,
 • Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej - Jerzy Sroka,
 • Sołtyś Wsi Lubatowa – Józef Turek,
 • Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” w Lubatowej – Marian Jakieła,
 • oraz Radni z sołectwa Lubartowa tj.: Stanisław Zając, Łukasz Bień, Marcin Zając, Jerzy Jakubczyk.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Andrzej Borek a Prezes jednostki dh Stanisław Jakieła przedstawił sprawozdanie
z działalności za rok 2014.
W trakcie zebrania wręczono podziękowania za współpracę w formie pamiątkowych książek dla Pana Mariana Jakieły - Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” oraz Pana Stanisława Zająca – Radnego Gminy Iwonicz Zdrój przez Prezesa dh Stanisława Jakiełę w asyście Naczelnika OSP dh Ryszarda Zimy. Wręczono również podziękowania dla członków MDP, którzy opuszczają szeregi tej formacji i mamy nadzieję, że wzmocnią szeregi OSP.
Kolejno w zebraniu zabierali głos dh Paweł Borek – skarbnik jednostki przedstawiając sprawozdanie finansowe i dh Wiesław Kałwik- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Prezes Jednostki po wystąpieniu skarbnika jednostki oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie zapomniał podziękować również za pomoc, która idzie do nas z Naszej Gminy dzięki Zarządowi Oddziału Gminnego oraz za wsparcie
w zakupach wszelkiego rodzaju sprzętu pożarniczego w formie dotacji od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie. Pod koniec zebrania głos zabrali kolejno:

 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju - dh Janusz Litwin
 • Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Pan Witold Kocaj,
 • Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie – st.bryg. Mariusz Bieńczak.

Na końcu zebrania przegłosowano absolutorium dla Zarządu Jednostki.
Nieoficjalną część zebrania rozpoczęto pysznym obiadem przy akompaniamencie strażackiej muzyki.

Zdjęcia: ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP LUBATOWA ZA 2014 ROK(25)


dh Krzysztof Szczęsny

Spotkanie "Bezpieczna Zima" z dziećmi

W dniu 30 stycznia 2014 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Lubatowej w grupie przedszkolaków oraz uczniów klasy I Szkoły Podstawowej pogadankę o bezpiecznym spędzaniu czasu w okresie zimy. Pogadanka miała na celu nauczyć dzieci bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu w czasie ferii zimowych oraz przypomnieć podstawowe numery alarmowe do służb ratowniczych i prewencyjnych. Pogadankę na powyższy temat wygłosił druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej - członek Zarządu do spraw szkolenia we współpracy z druhem Maciejem Zimą.

>> ZDJĘCIA <<

Nowy sprzęt dla OSP Lubatowa

W połowie grudnia na rzecz naszej jednostki został zakupiony z budżetu Gminy Iwonicz Zdrój, nowy sprzęt pożarniczy oraz nowe sorty mundurowe dla naszych strażaków. Zarząd OSP Lubatowa serdecznie dziękuję Władzom Gminy Iwonicz Zdrój za zakup sprzętu oraz przychylność w realizacji zadań statutowych jednostki.

Pożar budynku w Lubatówce.

W dniu 1 grudnia w godzinach wieczornych strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w pożarze poddasza budynku mieszkalnego w sąsiedniej Lubatówce. Dzięki sprawnym działaniom mieszkańców i przybyłych jednostek PSP i OSP nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru, co w konsekwencji spowodowało niewielkie straty.

>> ZDJĘCIA <<

Szkolenie z podstaw ratownictwa medycznego

W dniu 6 października 2014 roku strażacy z naszej OSP spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Lubatowej w celu przeprowadzenia szkolenia podstawowego z zakresu ratownictwa medycznego. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa medycznego w społeczeństwie oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Do ćwiczeń został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Szkolenia dla strażaków OSP z podstaw ratownictwa medycznego

W dniu 26.10.2014 roku starsi i młodsi strażacy naszej jednostki uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podstawowego ratownictwa medycznego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Zarząd OSP a samo szkolenie przeprowadził Pan Rafał Jakubowicz - ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego oraz ratownik z Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Całe spotkanie było bardzo owocne a wiedza przekazana na pewno zostanie wykorzystana w działaniach ratowniczych w których będą brali udział nasi strażacy.W szkoleniu został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Spotkanie w OSIW OHP w Iwoniczu

W dniu 27 października strażacy z naszej jednostki zostali zaproszeni do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu i spotkali się z uczniami w ramach zorganizowanego tam Dnia Ratownictwa.

Całe spotkanie zostało podzielone na dwie części: 
- I część - wychowankowie OSIW OHP mogli zapoznać się ze sprzętem używanym przez strażaków w czasie działań ratowniczo-gąśniczych,
- II część - młodzież wysłuchała prelekcji na temat udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom oraz wzięła udział w szkoleniu praktycznym..

W prelekcji został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Spotkanie z uczniami W Gimnazjum Publicznym w Lubatowej

W dniu 30 października 2014 roku odbyło się w Gimnazjum Publicznym szkolenie z podstaw pierwszej pomocy medycznej. W zajęciach prowadzonych przez strażaków OSP Lubatowa uczestniczyli uczniowie II klas.Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa medycznego w społeczeństwie oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy medycznej. Do ćwiczeń został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt \"Alpy Karpatom \", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Album fotograficzny „Spacerem przez Lubatowę"

Towarzystwo Miłośników Lubatowej realizowało projekt pt. Opracowanie i wydanie albumu „Spacerem przez Lubatowę”.Celem głównym projektu było rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie miejscowości Lubatowa poprzez wydanie albumu pt. „Spacerem przez Lubatowę”. Celami szczegółowymi projektu było:

- uporządkowanie i przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat potencjału regionu, 
- stworzenie „pamiątki” z pobytu w miejscowości Lubatowa,
- promocja Lubatowej jako miejscowości turystycznej,
- podkreślenie walorów krajoznawczych miejscowości,
- wzrost zainteresowania turystów tym regionem,
- pokazanie walorów turystycznych miejscowości,
- promocja cyklicznych imprez i wydarzeń,
- promocja miejscowości wśród turystów przebywających w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój,
- zbudowanie wśród mieszkańców odczucia piękna miejscowości i potrzeby dbania o jej estetykę, 
- ukształtowania pozytywnego wizerunku wsi.

W albumie na 112 stronach zawarto ponad 160 fotografii, ukazujących krajobraz, przyrodę, wydarzenia oraz obiekty naszej miejscowości. Album wydano w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Pogrzeb ks. Edwarda Kwaśnika

W czwartek, 28 sierpnia 2014 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Lubatowej odbył się pogrzeb długoletniego proboszcza tamtejszej parafii ks. Edwarda Kwaśnika.
Z zachowanej dokumentacji wynika, że w Lubatowej pochowano do tej pory 4 kapłanów: ks. Aleksy Chrzanowski zmarł w 1805 r. (był proboszczem przez 9 lat), ks. Andrzej Kosiorski zmarł w 1870 r. (był proboszczem przez 45 lat), ks. Tomasz Jastrzębski zmarł w 1891 r. (był proboszczem przez 10 lat), ks. Franciszek Żygłowicz zmarł w 1898 r. (był proboszczem przez 7 lat).

Ta murowana stuletnia świątynia lubatowska jeszcze takiej uroczystości nie doświadczyła, a pogrzeb księdza Edwarda Kwaśnika, który był proboszczem w Lubatowej 31 lat, jest pierwszą w jej historii.

Przyszedł on do tej podgórskiej parafii 14 września 1970 r. i służył ludziom do sierpnia 2001 r., kiedy to został przeniesiony na emeryturę. Kapłan "z ludzi wzięty i dla ludzi postawiony w sprawach odnoszących się do Boga". Na posłudze ks. Kwaśnika odbiło swoje piętno środowisko, z którego pochodził i w którym wzrastał. Urodził się w 1926 r. we Francji, gdyż tam wyemigrowali jego rodzice. Po powrocie rodziny jeszcze przed wybuchem II wojny światowej do Polski wzrastał w Majdanie Królewskim w atmosferze miłości Pana Boga i Ojczyzny. Doświadczył również prześladowań ze strony władz komunistycznych, który uwięziły go na 3 miesiące. To dlatego w jego posłudze kapłańskiej, którą rozpoczął w 1953 r. tyle było wątków patriotycznych.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

Pokazy strażackie z ratownictwa medycznego podczas Dożynek 2014.

W dniu 15 sierpnia 2014 roku strażacy z naszej OSP wzięli udział w dożynkach w celu przeprowadzenia szkolenia podstawowego z zakresu ratownictwa medycznego. Celem szkolenia było zapoznanie społeczności z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa medycznego w społeczeństwie oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Do ćwiczeń został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

 

XI Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej

asdddd2

W niedzielę 20 lipca odbył się w naszej miejscowości XI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży. Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Paweł Pernal. Strażacy z naszej jednostki zabezpieczali trasę biegu oraz brali udział w uroczystościach kościelnych.

Aby zobaczyć zdjecia - przejdź do galerii.

 

Boże Ciało 2014

plikk11Tradycyjnie jak co roku w Lubatowej podczas uroczystości Bożego Ciała odbyła się procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech pięknie przystrojonych ołtarzy. Każdy z ołtarzy jest przygotowywany przez inne instytucje czy grupy społeczne działające w naszej miejscowości. Jeden z ołtarzy przygotowują strażacy z naszej jednostki. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii.

Aby zobaczyć zdjęcia - przejdź do galerii.

Nowy sprzęt dla OSP Lubatowa pozyskany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu „Alpy Karpatom”

 

contri

Jednostka OSP Lubatowa została doposażona w sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt strażacki i sprzęt multimedialny w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Alpy Karpatom” realizowanego ze środków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych przez Fundację Karpacką – Polska. Druhowie jednostki OSP Lubatowa napisali projekt pt.” Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i mieszkańców w Beskidzie Niskim” na łączną sumę 23 173 zł.

sprzet

Głównymi celami projektu są:

 • podniesienie poziomu zabezpieczenia przedmedycznego mieszkańców, turystów oraz osób poruszających się szlakami turystycznymi przechodzącymi przez teren gminy Iwonicz Zdrój i pobliskich okolic,
 • edukacja mieszkańców sołectwa jak i gminy, turystów oraz młodzieży szkolnej,
 • edukacja ratowników OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenie imprez na terenie sołectwa i gminy np.: „Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”, „ Jarmark Dziedzictwa Kulturowego”, „Wyścigi Kolarskie”,
 • zabezpieczenie ruchu turystycznego na szlakach pieszych, rowerowych, ścieżkach spacerowych w dzień i w nocy,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości i okolic.

Pozyskany sprzęt będzie używanie nie tylko w akcjach ratowniczych, ale również
w ćwiczeniach, pokazach ratowniczych oraz prezentacjach dla uczniów wsi jak i gminy Iwonicz Zdrój.

lloga-uunia

Piknik Rodzinny w Lubatówce

mini-osp-22W dniu 01.06.2014 w godzinach popołudniowych nasi druhowie uczestniczyli gościnnie w pikniku rodzinnym w Lubatówce organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, LKS w Lubatówce, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce oraz OSP w Lubatówce.
Nasi strażacy wraz ze strażakami z Lubatówki i Iwonicza Zdroju zademonstrowali działania służb ratowniczych w czasie zdarzeń na drodze z udziałem rowerzystów oraz działań gaśniczych z użyciem specjalistycznego sprzętu gaśniczego.

Zobacz zdjęcia z Pikniku - KLIKNIJ

Piknik Rodzinny w Lubatowej

lubatowa-piknik

W dniu 15.06.2014 w godzinach popołudniowych nasi druhowie jako współorganizator uczestniczyli w pikniku rodzinnym w naszej miejscowości. Organizatorem pikniku byli: Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, LKS w Lubatowej, Szkoła Podstawowa.
Mimo złej pogody nasi strażacy zaprezentowali nowo pozyskany sprzęt gaśniczy, który może być wykorzystany w zwalczaniu pożarów w strefach zamkniętych.

Zobacz zdjęcia z Pikniku - KLIKNIJ

Dzień Strażaka 2014

straz2014-0„Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem" - zdefiniowane przez Rabindranatha Tagore słowa przedstawiają działalność strażaków ochotników z Lubatowej. 

Lubatowskie uroczystości Dnia Strażaka były obchodzone w dniu 04 maja o godz. 10.30., w dniu ich patrona św. Floriana. Zbiórka wszystkich strażaków OSP i MDP oraz Orkiestry Dętej odbyła się pod remizą a po niej uroczysty przemarsz do naszego kościoła. Następnie druhowie naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym oraz naszą Orkiestrą Dętą wzięli udział we mszy świętej w naszym kościele, w której wzięli udział księża z naszej parafii. Msza Św. była odprawiona w intencji wszystkich strażaków z naszej miejscowości żywych jak i zmarłych. Po Mszy Św. wszyscy strażacy przemaszerowali z powrotem do remizy gdzie czekał na nich skromny poczęstunek.

Święta Wielkanocne 17-20 kwiecień 2014


wielkanoc-20143Tradycyjnie, jak co roku w Kościele Parafialnym w Lubatowej nasi strażacy uczestniczyli w Triduum Paschalnym z okazji Świąt Wielkanocnych. W czasie świąt pełnili wartę przy Bożym Grobie od Wielkiego Piątku aż do Rezurekcji Wielkiej Niedzieli.
W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 wszyscy strażacy uczestniczyli w Procesji Rezurekcyjnej i Mszy Świętej, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Marek Słysz i Wikariusz Artur Jaroń. W rezurekcji uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter. Przy grobie druhów strażaków wspomagali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce, za co im bardzo dziękujemy, a w tym roku wartę pełniły również dziewczyny z MDP Lubatowa. Po Mszy Świętej jednostka wraz z Proboszczem wybrała się na cmentarz w celu modlitwy za zmarłych strażaków.

Niedziela Palmowa – Konkurs Palm - Piękna Tradycja

Niedziela Palmowa, czyli ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Jest to także pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego w Kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu.Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W dniu 13.04.2014 roku członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli czynnie w obrzędach Niedzieli Palmowej. Jak co roku odbył się również konkurs palm wielkanocnych organizowany przez nasza parafię oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lubatowej. Uroczystej sumie,  przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Marek Słysz. Tego roku MDP  przybyła z własną, piękną 7 metrową palmą przygotowywaną na tą okoliczność przez kilka dni przed uroczystością. 

Strona 7 z 8

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top