Rozważania Drogi Krzyżowej

W dniu 28.03.2014 roku członkowie naszej jednostki prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej. Krzyż poprzez stacje drogi krzyżowej nieśli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej OSP.

XVI Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - etap powiatowy

W dniu 25 marca br. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap powiatowy.  W turnieju wzięło udział 33 uczestników reprezentujących 11 gmin powiatu krośnieńskiego. 

Turniej rozpoczęto sprawdzianem pisemnym, w którym uczestnicy musieli rozwiązać test. W przerwie między częścią pisemną a ustną uczestnicy zwiedzili Hutę Szkła Artystycznego „Sabina” w Rymanowie. Następnie rozpoczął się etap ustny dla uczestników, którzy najlepiej przeszli etap pisemny. Pytania  na część pisemną jak i ustną przygotowała komisja z Komendy Miejskie PSP w Krośnie z mł. bryg. Markiem Fejklem na czele. W czasie odpowiedzi ustnych pozostali uczestnicy Turnieju, którzy nie przeszli do części ustnej wraz z swoimi opiekunami, oglądali pokaz ratownictwa medycznego przedstawiony przez strażaków z OSP Rymanów Zdrój i OSP Sieniawa.

Spotkanie z przedszkolakami

W dniu 13 marca 2014 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Lubatowej w grupie przedszkolaków oraz najmłodszych dzieci Szkoły Podstawowej pogadankę o numerach alarmowych i specyfice pracy strażaka. Pogadanka miała na celu nauczyć dzieci podstawowych numerów alarmowych do służb ratowniczych i prewencyjnych oraz zobrazować specyfikę pracy i służby strażaka. Pogadankę na powyższy temat wygłosił druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej - członek Zarządu do spraw szkolenia.

Następnie na placu zabaw pokazano wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Lubatowa. Pokazy sprzętu zakończono praktycznym podaniem wody z wozu strażackiego poprzez różnego rodzaju armaturę wodną i pianową. W praktycznych pokazach dh Krzysztofowi pomagał dh Grzegorz Podlaszczak. 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP LUBATOWA ZA 2013 ROK

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok odbyło się w naszej jednostce 8 lutego 2014 roku. Zebranie miało na celu podsumować działalność statutową i finanse za 2013 rok oraz przedstawić plany na rok 2014. 

Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru OSP Lubatowa, następnie odegraniem hymnu strażackiego przez Orkiestrę Dętą pod batutą Kapelmistrza dh Jakuba Wojtowicza. Kolejno druh Prezes Stanisław Jakieła przywitał wszystkich zaproszonych gości. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach: 

  • Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój – Wiesław Polek, 
  • Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie - dh Tadeusz Sieniawski,
  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju - dh Janusz Litwin wraz z sekretarzem dh Piotrem Dobrowolskim, 
  • Z-ca Dowódcy JRG Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie – st.kpt. Krzysztof Marszałek
  • Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej -  Jerzy Sroka,
  • Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” w Lubatowej – Mariana Jakieły, oraz Radni z sołectwa Lubartowa.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Andrzej Borek a Prezes jednostki dh Stanisław Jakieła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2013. 

W trakcie zebrania wręczono pamiątkową statuetkę dla Pana Mariana Jakieły - Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” przez Prezesa dh Stanisława Jakiełę w asyście Prezesa Honorowego dh Bolesława Zima. Wręczono również świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego dla naszego Naczelnika dh Ryszarda Zimy przez Komendanta Gminnego dh Józefa Sucha.

Spotkanie z Harcerzami z Bytomia

W dniu 30 stycznia 2014 r. strażacy z naszej jednostki spotkali się w remizie OSP z harcerzami z Bytomia będącymi na II turnusie zimowiska w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Spotkanie miało na celu podobnie jak tydzień wcześniej przedstawienie dzieciom i młodzieży specyfiki działań strażaków w różnego rodzaju zdarzeniach oraz przedstawienie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Harcerze odwiedzili również salę pamięci znajdującą się na poddaszu remizy poznając w zarysie historię wsi Lubatowa.

Spotkanie z Zuchami i Harcerzami z Bytomia

W dniu 23 stycznia 2014 r. strażacy z naszej jednostki spotkali się z zuchami i harcerzami z Bytomia będącymi na zimowisku w Szkole Podstawowej w Lubatowej.

Spotkanie miało na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży specyfiki działań strażaków
w różnego rodzaju zdarzeniach oraz przedstawienie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. W spotkaniu brało udział 88 uczestników zimowiska z opiekunami i panem Andrzejem Boruckim - Komendantem Zimowiska na czele.

Ewakuacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubatowej na wypadek powstania pożaru na terenie szkoły. 28.11.2013 r.

W dniu 28.11.2013 roku o godz. 8.55 zauważono pożar w pokoju nauczycielskim spowodowany zwarciem instalacji elektrycznej przy czajniku elektrycznym. Powiadomiono o zaistniałej sytuacji Dyrekcję Szkoły. Ewakuowano uczniów z zagrożonych klas  i powiadomiono odpowiednie służby ratownicze.

Na szczęście to tylko ćwiczenia! Taki scenariusz przewidywały tegoroczne ćwiczenia na budynku szkoły połączone z ewakuacją uczniów i personelu. Nad całością ćwiczeń patronat objęła OSP Lubatowa, która to przygotowała teren ćwiczeń i pozorację miejsca powstania pożaru. Ewakuacja przebiegła sprawnie a działania służb ratowniczych z terenu sołectwa pokazały, że są w odpowiedni sposób przygotowane na ewentualność powstania podobnej sytuacji.

Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej 2013

W niedzielę 21 lipca odbył się X Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży. Słoneczna pogoda, lekkie podmuch wiatru zachęcały do uczestnictwa w zawodach. Sprzyjające warunki pogodowe „zaowocowały” nowymi nieoficjalnymi rekordami trasy.

Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Paweł Pernal. Strażacy z naszej jednostki zabezpieczali trasę biegu.

Boże Ciało 2013

W Lubatowej tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech pięknie przystrojonych ołtarzy. Każdy z ołtarzy jest przygotowywany przez inne instytucje czy grupy społeczne działające w naszym sołectwie. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. 
Jak co roku w uroczystej procesji wzięli udział wierni, często ubrani w ludowe stroje. Dzieci pierwszokomunijne posypywały drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Święta Wielkanocne 28-31 marzec 2013

Nie zważając na pogodę wkroczyliśmy w okres Wielkanocny uczestnictwem w Triduum Paschalnym w lubatowskim kościele. Po póltora dnia pełnienia wart przy Grobie Pańskim nadszedł czas na uczestnictwo we Mszy św. rezurekcyjnej. W rezurekcji uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter. Staje się już zwyczajem, że przy staniu przy Grobie Pańskim druhów strażaków wspomagali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce.
Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo wszystkim druhom czynnym, wspierającym, MDP oraz Orkiestrze Dętej, którzy brali udział podczas obchodów Triduum Paschalnego.

Droga Krzyżowa

W dniu 08.03.2013 roku członkowie naszej jednostki prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej. Krzyż poprzez stacje drogi nieśli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej OSP.

K.SZ.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny

13 marca 2013 o godz. 11.00  w Szkole Podstawowej w Lubatowej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W Komisji tegoż Turnieju zasiedli:
•    mł.bryg. Marek Fejkiel - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KM PSP w Krośnie,
•    dh Józef Such – Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju,
•    dh Piotr Dobrowolski – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju,
W turnieju uczestniczyli również : dh Janusz Litwin – Prezes Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu całej gminy. Naszą jednostkę reprezentował Komendant dh Zima Ryszard.

Naszą miejscowość reprezentowali: Wiktor Ziębka i Miłosz Sokół (Szkoła Podstawowa) wraz z opiekunem: Jolantą Ziębą oraz Krzysztof Matusik  i Natalia Kałwik (Gimnazjum) wraz z opiekunem: Józefem Suchem. 

Zebranie Szkoleniowe Członków JOT OSP Lubatowa - 22.02. 2013 r.

 

W dniu 23 lutego o godz. 18.30 strażacy tworzący Jednostkę Operacyjno Techniczną wzięli udział w szkoleniu mającym na celu przypomnienie:
• zasad BHP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach mieszkalnych,
• zasad sprawiania armatury wodnej i pianowej używanej przy tego rodzaju pożarach,
• zasad ewakuacji osób poszkodowanych z budynku objętego działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
 
     Ćwiczenia miały również na celu doskonalenie umiejętności sprawiania linii gaśniczych oraz doskonalenie umiejętności przygotowania do użycia jak i użycia aparatów ochrony dróg oddechowych.
     Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Naczelnika OSP dh Ryszarda Zima we współpracy z V-ce Prezesem Zarządu OSP dh Krzysztofem Szczęsnym. Pozorację miejsca prowadzenia działań przygotował Członek MDP dh Maciej Zima.
     Ćwiczenia te zapoczątkowały cykliczny system szkolenia strażaków ratowników wchodzących w skład JOT OSP Lubatowa!
 

 

Zebranie Sprawozdawcze w OSP Lubatowa za 2012 rok Zebranie Sprawozdawcze w OSP Lubatowa za 2012 rok

Zebranie Sprawozdawcze za 2012 rok odbyło się w naszej jednostce 19 stycznia 2013 roku. Zebranie miało na celu podsumować działalność statutową i finanse za 2012 rok oraz przedstawić plany na rok 2013.  

>> ZDJĘCIA Z ZEBRANIA <<

Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru OSP Lubatowa, następnie odśpiewaniem hymnu strażackiego przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz uczestników zebrania. Kolejno druh Prezes Stanisław Jakieła przywitał wszystkich zaproszonych gości. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

• Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój – Wiesław Polek,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie –  dh  Jan Kilar,
• Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju - dh Janusz Litwin wraz z sekretarzem dh Piotrem Dobrowolskim,
• Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Prewencyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie – mł. bryg. Marek Fejkiel,
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla – mgr inż. Tadeusz Mędrek,
• Dyrektor GOK w Iwoniczu Zdroju – Bartłomiej Bykowski,
• Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej -  Jerzy Sroka,
• Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” w Lubatowej – Mariana Jakieły,
• Kierownik Zespołu Ludowego „Lubatowianie” - Janina Pernal, oraz Radni z sołectwa Lubartowa jak również osoby przewodzące innym organizacjom społecznym i podmioty gospodarcze z naszej wsi.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Andrzej Borek a Prezes jednostki dh Stanisław Jakieła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2012. Zebranie sprawozdawcze połączone było z wręczeniem odznaczeń „Za wysługę lat”. Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Janusz Litwin w asyscie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druha Jana Kilara oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Prewencyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie mł. bryg. Marka Fejkla.

Likwidacja starych drzew

W dniu 10 listopada 2012 strażacy z naszej jednostki usunęli dwa obumarłe drzewa zagrażające przechodniom odwiedzającym najbliższych zmarłych na cmentarzu. Drzewa znajdowały się przy drodze zmierzającej na cmentarz a będące w pobliżu kościoła.

WIĘCEJ ZDJĘĆ - GALERIA

Akcja „Bezpieczna Zima”

W dniu 11 grudnia 2012 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Lubatowej
w grupie najmłodszych dzieci pogadankę na temat: „Bezpieczna Zima”. Pogadanka miała na celu uświadomić dzieci o czyhającym na nie niebezpieczeństwie związanym z zabawami
w okresie zimy i nie tylko a przede wszystkim przygotować dzieci do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych. Pogadankę na powyższy temat wygłosił nasz
druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej.
W dniu 11 grudnia 2012 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Lubatowej w grupie najmłodszych dzieci pogadankę na temat: „Bezpieczna Zima”.


 Pogadanka miała na celu uświadomić dzieci o czyhającym na nie niebezpieczeństwie związanym z zabawami w okresie zimy i nie tylko a przede wszystkim przygotować dzieci do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych. Pogadankę na powyższy temat wygłosił nasz druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej.

Strona 8 z 8

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top