Pokazy strażackie z ratownictwa medycznego podczas Dożynek 2014.

W dniu 15 sierpnia 2014 roku strażacy z naszej OSP wzięli udział w dożynkach w celu przeprowadzenia szkolenia podstawowego z zakresu ratownictwa medycznego. Celem szkolenia było zapoznanie społeczności z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa medycznego w społeczeństwie oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Do ćwiczeń został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

>> ZOBACZ ZDJĘCIA <<

 

XI Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej

asdddd2

W niedzielę 20 lipca odbył się w naszej miejscowości XI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży. Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Paweł Pernal. Strażacy z naszej jednostki zabezpieczali trasę biegu oraz brali udział w uroczystościach kościelnych.

Aby zobaczyć zdjecia - przejdź do galerii.

 

Boże Ciało 2014

plikk11Tradycyjnie jak co roku w Lubatowej podczas uroczystości Bożego Ciała odbyła się procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech pięknie przystrojonych ołtarzy. Każdy z ołtarzy jest przygotowywany przez inne instytucje czy grupy społeczne działające w naszej miejscowości. Jeden z ołtarzy przygotowują strażacy z naszej jednostki. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii.

Aby zobaczyć zdjęcia - przejdź do galerii.

Nowy sprzęt dla OSP Lubatowa pozyskany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu „Alpy Karpatom”

 

contri

Jednostka OSP Lubatowa została doposażona w sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt strażacki i sprzęt multimedialny w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Alpy Karpatom” realizowanego ze środków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych przez Fundację Karpacką – Polska. Druhowie jednostki OSP Lubatowa napisali projekt pt.” Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i mieszkańców w Beskidzie Niskim” na łączną sumę 23 173 zł.

sprzet

Głównymi celami projektu są:

 • podniesienie poziomu zabezpieczenia przedmedycznego mieszkańców, turystów oraz osób poruszających się szlakami turystycznymi przechodzącymi przez teren gminy Iwonicz Zdrój i pobliskich okolic,
 • edukacja mieszkańców sołectwa jak i gminy, turystów oraz młodzieży szkolnej,
 • edukacja ratowników OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenie imprez na terenie sołectwa i gminy np.: „Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”, „ Jarmark Dziedzictwa Kulturowego”, „Wyścigi Kolarskie”,
 • zabezpieczenie ruchu turystycznego na szlakach pieszych, rowerowych, ścieżkach spacerowych w dzień i w nocy,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości i okolic.

Pozyskany sprzęt będzie używanie nie tylko w akcjach ratowniczych, ale również
w ćwiczeniach, pokazach ratowniczych oraz prezentacjach dla uczniów wsi jak i gminy Iwonicz Zdrój.

lloga-uunia

Piknik Rodzinny w Lubatówce

mini-osp-22W dniu 01.06.2014 w godzinach popołudniowych nasi druhowie uczestniczyli gościnnie w pikniku rodzinnym w Lubatówce organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, LKS w Lubatówce, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce oraz OSP w Lubatówce.
Nasi strażacy wraz ze strażakami z Lubatówki i Iwonicza Zdroju zademonstrowali działania służb ratowniczych w czasie zdarzeń na drodze z udziałem rowerzystów oraz działań gaśniczych z użyciem specjalistycznego sprzętu gaśniczego.

Zobacz zdjęcia z Pikniku - KLIKNIJ

Piknik Rodzinny w Lubatowej

lubatowa-piknik

W dniu 15.06.2014 w godzinach popołudniowych nasi druhowie jako współorganizator uczestniczyli w pikniku rodzinnym w naszej miejscowości. Organizatorem pikniku byli: Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, LKS w Lubatowej, Szkoła Podstawowa.
Mimo złej pogody nasi strażacy zaprezentowali nowo pozyskany sprzęt gaśniczy, który może być wykorzystany w zwalczaniu pożarów w strefach zamkniętych.

Zobacz zdjęcia z Pikniku - KLIKNIJ

Dzień Strażaka 2014

straz2014-0„Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem" - zdefiniowane przez Rabindranatha Tagore słowa przedstawiają działalność strażaków ochotników z Lubatowej. 

Lubatowskie uroczystości Dnia Strażaka były obchodzone w dniu 04 maja o godz. 10.30., w dniu ich patrona św. Floriana. Zbiórka wszystkich strażaków OSP i MDP oraz Orkiestry Dętej odbyła się pod remizą a po niej uroczysty przemarsz do naszego kościoła. Następnie druhowie naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym oraz naszą Orkiestrą Dętą wzięli udział we mszy świętej w naszym kościele, w której wzięli udział księża z naszej parafii. Msza Św. była odprawiona w intencji wszystkich strażaków z naszej miejscowości żywych jak i zmarłych. Po Mszy Św. wszyscy strażacy przemaszerowali z powrotem do remizy gdzie czekał na nich skromny poczęstunek.

Święta Wielkanocne 17-20 kwiecień 2014


wielkanoc-20143Tradycyjnie, jak co roku w Kościele Parafialnym w Lubatowej nasi strażacy uczestniczyli w Triduum Paschalnym z okazji Świąt Wielkanocnych. W czasie świąt pełnili wartę przy Bożym Grobie od Wielkiego Piątku aż do Rezurekcji Wielkiej Niedzieli.
W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 wszyscy strażacy uczestniczyli w Procesji Rezurekcyjnej i Mszy Świętej, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Marek Słysz i Wikariusz Artur Jaroń. W rezurekcji uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter. Przy grobie druhów strażaków wspomagali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce, za co im bardzo dziękujemy, a w tym roku wartę pełniły również dziewczyny z MDP Lubatowa. Po Mszy Świętej jednostka wraz z Proboszczem wybrała się na cmentarz w celu modlitwy za zmarłych strażaków.

Niedziela Palmowa – Konkurs Palm - Piękna Tradycja

Niedziela Palmowa, czyli ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Jest to także pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego w Kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu.Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W dniu 13.04.2014 roku członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli czynnie w obrzędach Niedzieli Palmowej. Jak co roku odbył się również konkurs palm wielkanocnych organizowany przez nasza parafię oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lubatowej. Uroczystej sumie,  przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Marek Słysz. Tego roku MDP  przybyła z własną, piękną 7 metrową palmą przygotowywaną na tą okoliczność przez kilka dni przed uroczystością. 

Rozważania Drogi Krzyżowej

W dniu 28.03.2014 roku członkowie naszej jednostki prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej. Krzyż poprzez stacje drogi krzyżowej nieśli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej OSP.

XVI Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - etap powiatowy

W dniu 25 marca br. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap powiatowy.  W turnieju wzięło udział 33 uczestników reprezentujących 11 gmin powiatu krośnieńskiego. 

Turniej rozpoczęto sprawdzianem pisemnym, w którym uczestnicy musieli rozwiązać test. W przerwie między częścią pisemną a ustną uczestnicy zwiedzili Hutę Szkła Artystycznego „Sabina” w Rymanowie. Następnie rozpoczął się etap ustny dla uczestników, którzy najlepiej przeszli etap pisemny. Pytania  na część pisemną jak i ustną przygotowała komisja z Komendy Miejskie PSP w Krośnie z mł. bryg. Markiem Fejklem na czele. W czasie odpowiedzi ustnych pozostali uczestnicy Turnieju, którzy nie przeszli do części ustnej wraz z swoimi opiekunami, oglądali pokaz ratownictwa medycznego przedstawiony przez strażaków z OSP Rymanów Zdrój i OSP Sieniawa.

Spotkanie z przedszkolakami

W dniu 13 marca 2014 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Lubatowej w grupie przedszkolaków oraz najmłodszych dzieci Szkoły Podstawowej pogadankę o numerach alarmowych i specyfice pracy strażaka. Pogadanka miała na celu nauczyć dzieci podstawowych numerów alarmowych do służb ratowniczych i prewencyjnych oraz zobrazować specyfikę pracy i służby strażaka. Pogadankę na powyższy temat wygłosił druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej - członek Zarządu do spraw szkolenia.

Następnie na placu zabaw pokazano wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Lubatowa. Pokazy sprzętu zakończono praktycznym podaniem wody z wozu strażackiego poprzez różnego rodzaju armaturę wodną i pianową. W praktycznych pokazach dh Krzysztofowi pomagał dh Grzegorz Podlaszczak. 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP LUBATOWA ZA 2013 ROK

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok odbyło się w naszej jednostce 8 lutego 2014 roku. Zebranie miało na celu podsumować działalność statutową i finanse za 2013 rok oraz przedstawić plany na rok 2014. 

Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru OSP Lubatowa, następnie odegraniem hymnu strażackiego przez Orkiestrę Dętą pod batutą Kapelmistrza dh Jakuba Wojtowicza. Kolejno druh Prezes Stanisław Jakieła przywitał wszystkich zaproszonych gości. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach: 

 • Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój – Wiesław Polek, 
 • Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie - dh Tadeusz Sieniawski,
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju - dh Janusz Litwin wraz z sekretarzem dh Piotrem Dobrowolskim, 
 • Z-ca Dowódcy JRG Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie – st.kpt. Krzysztof Marszałek
 • Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej -  Jerzy Sroka,
 • Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” w Lubatowej – Mariana Jakieły, oraz Radni z sołectwa Lubartowa.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Andrzej Borek a Prezes jednostki dh Stanisław Jakieła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2013. 

W trakcie zebrania wręczono pamiątkową statuetkę dla Pana Mariana Jakieły - Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” przez Prezesa dh Stanisława Jakiełę w asyście Prezesa Honorowego dh Bolesława Zima. Wręczono również świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego dla naszego Naczelnika dh Ryszarda Zimy przez Komendanta Gminnego dh Józefa Sucha.

Spotkanie z Harcerzami z Bytomia

W dniu 30 stycznia 2014 r. strażacy z naszej jednostki spotkali się w remizie OSP z harcerzami z Bytomia będącymi na II turnusie zimowiska w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Spotkanie miało na celu podobnie jak tydzień wcześniej przedstawienie dzieciom i młodzieży specyfiki działań strażaków w różnego rodzaju zdarzeniach oraz przedstawienie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Harcerze odwiedzili również salę pamięci znajdującą się na poddaszu remizy poznając w zarysie historię wsi Lubatowa.

Spotkanie z Zuchami i Harcerzami z Bytomia

W dniu 23 stycznia 2014 r. strażacy z naszej jednostki spotkali się z zuchami i harcerzami z Bytomia będącymi na zimowisku w Szkole Podstawowej w Lubatowej.

Spotkanie miało na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży specyfiki działań strażaków
w różnego rodzaju zdarzeniach oraz przedstawienie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. W spotkaniu brało udział 88 uczestników zimowiska z opiekunami i panem Andrzejem Boruckim - Komendantem Zimowiska na czele.

Ewakuacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubatowej na wypadek powstania pożaru na terenie szkoły. 28.11.2013 r.

W dniu 28.11.2013 roku o godz. 8.55 zauważono pożar w pokoju nauczycielskim spowodowany zwarciem instalacji elektrycznej przy czajniku elektrycznym. Powiadomiono o zaistniałej sytuacji Dyrekcję Szkoły. Ewakuowano uczniów z zagrożonych klas  i powiadomiono odpowiednie służby ratownicze.

Na szczęście to tylko ćwiczenia! Taki scenariusz przewidywały tegoroczne ćwiczenia na budynku szkoły połączone z ewakuacją uczniów i personelu. Nad całością ćwiczeń patronat objęła OSP Lubatowa, która to przygotowała teren ćwiczeń i pozorację miejsca powstania pożaru. Ewakuacja przebiegła sprawnie a działania służb ratowniczych z terenu sołectwa pokazały, że są w odpowiedni sposób przygotowane na ewentualność powstania podobnej sytuacji.

Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej 2013

W niedzielę 21 lipca odbył się X Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży. Słoneczna pogoda, lekkie podmuch wiatru zachęcały do uczestnictwa w zawodach. Sprzyjające warunki pogodowe „zaowocowały” nowymi nieoficjalnymi rekordami trasy.

Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Paweł Pernal. Strażacy z naszej jednostki zabezpieczali trasę biegu.

Boże Ciało 2013

W Lubatowej tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech pięknie przystrojonych ołtarzy. Każdy z ołtarzy jest przygotowywany przez inne instytucje czy grupy społeczne działające w naszym sołectwie. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. 
Jak co roku w uroczystej procesji wzięli udział wierni, często ubrani w ludowe stroje. Dzieci pierwszokomunijne posypywały drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Święta Wielkanocne 28-31 marzec 2013

Nie zważając na pogodę wkroczyliśmy w okres Wielkanocny uczestnictwem w Triduum Paschalnym w lubatowskim kościele. Po póltora dnia pełnienia wart przy Grobie Pańskim nadszedł czas na uczestnictwo we Mszy św. rezurekcyjnej. W rezurekcji uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter. Staje się już zwyczajem, że przy staniu przy Grobie Pańskim druhów strażaków wspomagali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce.
Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo wszystkim druhom czynnym, wspierającym, MDP oraz Orkiestrze Dętej, którzy brali udział podczas obchodów Triduum Paschalnego.

Droga Krzyżowa

W dniu 08.03.2013 roku członkowie naszej jednostki prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej. Krzyż poprzez stacje drogi nieśli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej OSP.

K.SZ.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny

13 marca 2013 o godz. 11.00  w Szkole Podstawowej w Lubatowej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W Komisji tegoż Turnieju zasiedli:
•    mł.bryg. Marek Fejkiel - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KM PSP w Krośnie,
•    dh Józef Such – Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju,
•    dh Piotr Dobrowolski – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju,
W turnieju uczestniczyli również : dh Janusz Litwin – Prezes Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu całej gminy. Naszą jednostkę reprezentował Komendant dh Zima Ryszard.

Naszą miejscowość reprezentowali: Wiktor Ziębka i Miłosz Sokół (Szkoła Podstawowa) wraz z opiekunem: Jolantą Ziębą oraz Krzysztof Matusik  i Natalia Kałwik (Gimnazjum) wraz z opiekunem: Józefem Suchem. 

Zebranie Szkoleniowe Członków JOT OSP Lubatowa - 22.02. 2013 r.

 

W dniu 23 lutego o godz. 18.30 strażacy tworzący Jednostkę Operacyjno Techniczną wzięli udział w szkoleniu mającym na celu przypomnienie:
• zasad BHP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach mieszkalnych,
• zasad sprawiania armatury wodnej i pianowej używanej przy tego rodzaju pożarach,
• zasad ewakuacji osób poszkodowanych z budynku objętego działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
 
     Ćwiczenia miały również na celu doskonalenie umiejętności sprawiania linii gaśniczych oraz doskonalenie umiejętności przygotowania do użycia jak i użycia aparatów ochrony dróg oddechowych.
     Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Naczelnika OSP dh Ryszarda Zima we współpracy z V-ce Prezesem Zarządu OSP dh Krzysztofem Szczęsnym. Pozorację miejsca prowadzenia działań przygotował Członek MDP dh Maciej Zima.
     Ćwiczenia te zapoczątkowały cykliczny system szkolenia strażaków ratowników wchodzących w skład JOT OSP Lubatowa!
 

 

Strona 8 z 9

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top