Zebranie Sprawozdawcze w OSP Lubatowa za 2012 rok Zebranie Sprawozdawcze w OSP Lubatowa za 2012 rok

Zebranie Sprawozdawcze za 2012 rok odbyło się w naszej jednostce 19 stycznia 2013 roku. Zebranie miało na celu podsumować działalność statutową i finanse za 2012 rok oraz przedstawić plany na rok 2013.  

>> ZDJĘCIA Z ZEBRANIA <<

Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru OSP Lubatowa, następnie odśpiewaniem hymnu strażackiego przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz uczestników zebrania. Kolejno druh Prezes Stanisław Jakieła przywitał wszystkich zaproszonych gości. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

• Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój – Wiesław Polek,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie –  dh  Jan Kilar,
• Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju - dh Janusz Litwin wraz z sekretarzem dh Piotrem Dobrowolskim,
• Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Prewencyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie – mł. bryg. Marek Fejkiel,
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla – mgr inż. Tadeusz Mędrek,
• Dyrektor GOK w Iwoniczu Zdroju – Bartłomiej Bykowski,
• Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej -  Jerzy Sroka,
• Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” w Lubatowej – Mariana Jakieły,
• Kierownik Zespołu Ludowego „Lubatowianie” - Janina Pernal, oraz Radni z sołectwa Lubartowa jak również osoby przewodzące innym organizacjom społecznym i podmioty gospodarcze z naszej wsi.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Andrzej Borek a Prezes jednostki dh Stanisław Jakieła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2012. Zebranie sprawozdawcze połączone było z wręczeniem odznaczeń „Za wysługę lat”. Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Janusz Litwin w asyscie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druha Jana Kilara oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Prewencyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie mł. bryg. Marka Fejkla.

Likwidacja starych drzew

W dniu 10 listopada 2012 strażacy z naszej jednostki usunęli dwa obumarłe drzewa zagrażające przechodniom odwiedzającym najbliższych zmarłych na cmentarzu. Drzewa znajdowały się przy drodze zmierzającej na cmentarz a będące w pobliżu kościoła.

WIĘCEJ ZDJĘĆ - GALERIA

Akcja „Bezpieczna Zima”

W dniu 11 grudnia 2012 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Lubatowej
w grupie najmłodszych dzieci pogadankę na temat: „Bezpieczna Zima”. Pogadanka miała na celu uświadomić dzieci o czyhającym na nie niebezpieczeństwie związanym z zabawami
w okresie zimy i nie tylko a przede wszystkim przygotować dzieci do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych. Pogadankę na powyższy temat wygłosił nasz
druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej.
W dniu 11 grudnia 2012 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Lubatowej w grupie najmłodszych dzieci pogadankę na temat: „Bezpieczna Zima”.


 Pogadanka miała na celu uświadomić dzieci o czyhającym na nie niebezpieczeństwie związanym z zabawami w okresie zimy i nie tylko a przede wszystkim przygotować dzieci do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych. Pogadankę na powyższy temat wygłosił nasz druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej.

Strona 9 z 9

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top