Nasza działalność

24/7 na dobę - gotowość do ratowania mienia i życia

Strażacy ochotnicy poświęcają swój czas dla zdrowia i życia innych

Ktoś kiedyś powiedział, że strażak z OSP pracuje 24h na dobę, że w każdej chwili gotowy jest stawić się na alarm i wyjechać na akcję. Taką ciągłą gotowość do działania nazwałbym nie pracą lecz SŁUŻBĄ. Służyć w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej oznacza służyć ludziom z ponad milionem innych ochotników z całego kraju, stać na straży bezpieczeństwa oraz działać w myśl strażackiej maksymy: ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!’’. Bycie strażakiem zobowiązuje do poświęcania się dla społeczeństwa, jednostki oraz do pracy nad własną osobą. To właśnie służba w formacji mundurowej powinna być czynnikiem motywującym jej członków do walki ze swoimi słabościami, uzależnieniami czy wadami osobowymi. Ochotnicze Straże Pożarne są swego rodzaju takimi formacjami. Strażakowi podczas wypełniania powierzonych obowiązków powinna towarzyszyć myśl, że wszystko co robi, robi dla innych, a zdobyte doświadczenie i zaufanie ludzi pozytywnie wpłynie na jego osobowość i będzie jeszcze mocniej motywowało do dalszego działania i pracy nad swoimi negatywnymi cechami.